Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2023/2024 година

   

Държавни изпити, 2023/2024 г.

 

ЗА БАКАЛАВРИ - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ:

  • ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 11.07. 2024 г.
  • ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 10.09.2024 г.

ЗА МАГИСТРИ - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (за магистърските програми поучебен план)

  • ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 11.07. 2024 Г.
  • ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 10.09.2024 Г.

Специалност „История и география“

  • Изпит по география - Първа държавна сесия - 10.07.2024 г.
  • Втора държавна сесия - 4.09.2024 г.

Специалност "История и чужд език"

  • Писмен държавен изпит по английки език - първа сесия 8 юли 2024 г.; втора сесия 11 септември 2024 г.
  • Писмен държавен изпит по френски език - първа сесия 8 юли 2024 г.; втора сесия 11 септември 2024 г.

Специалност "История и философия"

  • Писмен държавен изпит по философия - 8 юли 2024 г. от 09:00 часа в 25 аудитория
  • Писмен държавен изпит по философия - 5 септември 2024 г. от 09:00 часа в 25 аудитория