Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

 

_______________________________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 28, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и Заповед РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) и съгласно заповед РД- 19- 179/ 21. 05. 2020 на ректора на Софийския университет

Определям:

 1. За всички специалности и програми в Историческия факултет лятната изпитна сесия на студентите в редовна и задочна форма на обучение да се проведе неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. по предварително обявения график.
 2. Държавните изпити за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ да се проведат в присъствена форма по предварително обявения график като стриктно се спазват противоепидемиологичните мерки.
 3. Поправителната сесия да протече при същите условия както редовната в срок от 17. 08. 2020 до 03. 09. 2020 г. Държавните изпити от септемврийската сесия да се проведат според предварително обявения график в присъствена форма при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

доц. д-р Мира Маркова,

Декан

_______________________________________________________________________________________________

 

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърска степен, редовно обучение

_______________________________________________________________________________________________

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!!!!

Във връзка с епидемията от COVID-19 се отменя ликвидационната сесия, обявена за м. май. Студентите, които планират явяване на тази сесия да подадат молби за допускане до изпит до 25 май и ще бъдат изпитани по време на редовната сесия в периода 08.06- 03. 07. 2020 г. Молбите могат да бъдат изпращани и дистанционно. Условия за издаване на индивидуален протокол

 • Ликвидационна сесия за изпита по Нова българска история - 13 юни 2020 г. - условия за явяване на изпита ВАЖНО!!!
 • Ликвидационна сесия за изпита по Съвременна история за специалностите "История и география" и "История и философия" няма да се проведе
 • Ликвидационна сесия за изпита по Нова балканска история за всички специалности - 20 юни 2020 г. от 10:00 часа съвместно с редовния изпит за специалност "История и геополитика" (дистанционно)
 • Ликвидационна сесия за изпита по Нова и съвременна балканска история за спец. "Архивистика и документалистика" при доц. Наум Кайчев - 18 юни 2020 г. от 15:00 часа (дистанционно)

_____________________________________________________________________________________

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!!!!

Заради епидемията от COVID-19 се отменя официалното връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от Историческия факултет.

Дипломите ще се получават в отдел „Студенти“, каб. след предваритело записан ден и час на тел:02 9308 523.

Получаването ще става само в интервала от 9.00 до 12.00 ч.

За специалностите, за които отговаря г-жа Нина Христова:

 • от 11 до 15 май
 • от 26 до 29 май
 • от 8 до 12 юни

За специалностите, за които отговаря г-жа Камелия Янакиева:

 • от 18 до 22 май
 • от 1 до 5 юни
 • от 15 до 19 юни

Задължилено е носенето на предпазна маска и собствен химикал.

_______________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите, на които им предстои защита на магистърска теза!

Предварителни изисквания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

_______________________________________________________________________________________________