Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2023/2024 година

   

Държавни изпити, 2023/2024 г.

 

ЗА БАКАЛАВРИ - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ:

 • ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 11.07. 2024 г.
 • ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 10.09.2024 г.

ЗА МАГИСТРИ - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (за магистърските програми поучебен план)

 • ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 11.07. 2024 Г.
 • ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ - 10.09.2024 Г.

Специалност „История и география“

 • Изпит по география - Първа държавна сесия - 10.07.2024 г.
 • Втора държавна сесия - 4.09.2024 г.

Специалност "История и чужд език"

 • Писмен държавен изпит по английки език - първа сесия 8 юли 2024 г.; втора сесия 11 септември 2024 г.
 • Писмен държавен изпит по френски език - първа сесия 8 юли 2024 г.; втора сесия 11 септември 2024 г.

Специалност "История и философия"

 • Писмен държавен изпит по философия - 8 юли 2024 г. от 09:00 часа в 25 аудитория
 • Писмен държавен изпит по философия - 5 септември 2024 г. от 09:00 часа в 25 аудитория

Специалност "Етнология и културна антропология"

 • На 10 септември 2024 г., от 9,30 ч. в ауд. № 40, ще се проведе държавен изпит /писмен/ за студентите от специалност Етнология и културна антропология за ОКС БАКАЛАВЪР.

Студентите от магистърските програми:

 

 1. “Етнология и културна антропология”
 2. “Историко-етнически модели на националната сигурност”, които ще защитават магистърски тези на 10 септември 2024 г., трябва да са преминали успешно през системата за антиплагиатство /подробно вж. на сайта на СУ-ИФ/ и да предадат 1 екз. от дипломната си работа /разпечатка/ и 1 CD най-късно до 2 септември 2024 г. в каб. № 28. при М. Кусева, за да бъде определен рецензент.

На 10 септември 2024 г. ще се проведе държавен изпит /защита на дипломна работа/ за ОКС МАГИСТЪР.

Защитите ще се проведат както следва:

 • МП “Етнология и културна антропология”: от 10,00 ч. в каб. № 26 А
 • МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”: от 14,00 ч. в 40 ауд.