Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Важни срокове за магистърските програми

   

19.12.2016

 

Важни срокове:

 

Издаване на Индивидуални протоколи за зимната сесия 2016/17 г.
от 10,11. 01.2017 г. - 14,00 ч. - 17,00ч. - кабинет 130
от 17,18. 01.2017 г. - 14,00 ч. - 17,00ч. - кабинет 130

 

Защита на магистърски тези – февруари 2017 г. (от 20 -28 февруари)

 

Графикът за предаване на магистърски тези и защита на магистърски тези ще бъде уточнен допълнително от Катедрите

 

Получаване на извлечение с оценки и кредити (академична справка)/ от SUSI

от 24.01. до 26.01.2017 г. – 16,00 ч. – 18,00 ч. - кабинет 130 - Специалност Стопанско управление
от 30.01. до 01.02.2017 г. – 16,00 ч. – 18,00 ч. - кабинет 130 - Специалност Икономика

 

Записване и заверка за летен семестър 2016/2017г.
от 06, 07 февруари и 15, 16 февруари 2017 г. - Специалност Икономика
от 08, 09 февруари и 13, 14 февруари 2017 г. - Специалност Стопанско управление

9,00 ч. - 12,00 ч. / 14,00 ч. – 16,00 ч. – кабинет 130

 

Заплащането се извършва в Касата на Стопански факултет – каб. 408 или по банков път.

 

Записване за Модули/Специализации в специалностите Стопанско управление и Икономика ще се извършва, съгласно указанията на съответните катедри, по график публикуван от тях

 

Записване за избираеми дисциплини за летен семестър 2016/2017 г.
от 20.02.2017 г. до 04.03.2017 г.(вкл.) в SUSI

 

(след тази дата, системата за записване е затворена за студентите)

 

Всеки, който има промяна в здравното осигуряване, трябва да попълни Декларация за здравно осигуряване

 

Възможни са промени, които своевременно ще бъдат отразени в сайта.

 

Весели празници!

 

Инспектори: Л. Димитрова; Н. Милева