Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Конференции / Х-та конференция на специалност "Архивистика и документалистика", 18 -19 април 2016 г.

   

Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

По повод официалното честване Денят на специалност Архивистика и документалистика на 18-19 април 2016 г. и в рамките на

Плакат

провежданите от 2005 г. досега Университетски четения по архивистика се организира Х-та научна конференция на тема: Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – quo vadis?

Предстоящата конференция е инициатива на катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, която се реализира в партньорство с Държавна агенция „Архиви”.

С доклади и презентации ще участват водещи преподаватели по архивистика и документалистика от още шест висши училища, в това число за първи път и от Руския държавен хуманитарен университет (Москва, РГГУ), в които също се провежда професионално обучение и квалификация по архивистика. Освен това ще представят свои разработки по актуални проблеми във връзка с темата на конференцията експерти от системата на държавните архиви, музеи и библиотеки, а също и учащи се в ИФ.

Целта на този ежегоден научен форум е чрез професионален диалог да се потърсят отговори на въпроса - quo vadis? (къде отиваме?), които биха представлявали интерес не само за архивната общност у нас, но и за съответните институции, политици и експерти в Европейския съюз, а също и за Международния съвет на архивите. В условията на съвременната технологична парадигма именно те са отговорни за утвърждаваните общи стратегии, проекти, стандарти, регламенти и политики в архивно-информационния сектор като цяло. На практика техните решения са определящи за развитието на националните исторически архиви, архивната теория, професионалното архивно образование и статута на професията архивист, в частност и в Р. България.

Програма на конференцията

Плакат на конференцията