Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност

   
     

___________________________________________________________________________________

Престижна награда за проф. Диляна Ботева-Боянова

Проф. дин Диляна Ботева-Боянова от Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е сред удостоените през 2021 г. с престижната награда на Фондация „Александър фон Хумболт“ Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/alumni-programmes/alumni-abroad/humboldt-alumni-award-for-innovative-networking-initiatives/sponsored-networking-initiatives. Нейната иновативна мрежа (“Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital Assets for Prevention of Cultural Heritage Forgery”) е фокусирана върху дигиталните средства за превенция на фалшификацията на културно наследство и включва партньори от Академията на науките в Берлин-Бранденбург, Музеят „Боде“ в Берлин, Университета във Франкфурт на Майн, Германския археологически институт във Франкфурт на Майн, Държавния музей за изобразителни изкуства „А.С. Пушкин“ в Москва, Университета в Цюрих. Участват същоучени от катедрата по „Стара история, тракология и среднов ековна история“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Югозападния университет „Неофит Рилски“, и от регионалните исторически музеи в София, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора, Хасково и Шумен.През следващите три години международният екип ще реализира ред научни събития и общи разработки.
Boteva

___________________________________________________________________________________

Проф. дин Иван Първев от Историческия факултет беше удостоен със званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац, Австрия)

На 27 октомври 2021 г. проф. дин Иван Първев от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац).

snimka1

Следвайки академичните традиции, тържествената церемония се проведе в Аулата на университета. Ректорът проф. д-р Мартин Полашек и деканът на Факултета за Хуманитарни науки проф. д-р Михаел Валтер произнесоха встъпителни речи. Те бяха последвани от изложението на проф. д-р Харалд Хепнер (Исторически институт), в което той представи заслугите на проф. Първев и аргументира награждаването му. Грамотата беше връчена от проф. д-р Маргит Райтбауер, заместник-декан на Факултета за Хуманитарни науки. Церемонията завърши с кратко слово на проф. Първев, в което той благодари за оказаната му висока чест и подчерта своето желание да съдейства и занапред за развитието на научните връзки между двата университета, както и между българските и австрийските академични институции.

snimka5

Университетът „Карл Франц“ е създаден през 1585 г. и е вторият по големина австрийски университет. Сред учените, работили и завършили в него през годините, се отличават и носители на Нобеловата награда като писателят Иво Андрич, физикът Ервин Шрьодингер и др.

snimka7

Проф. Първев получава званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац) за своята дългогодишна изследователска работа, посветена на историческите връзки между Австрия и Балканите през XVII-XIX в., както и заради активното развитие на академичните контакти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с Университета в Грац, включително и чрез съвместни организационно-изследователски инициативи в областта на историята на Югоизточна Европа през XVIII в.

___________________________________________________________________________________

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет беше удостоена със с наградата за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

На 26 ноември 2021 г. на тържествена церемония доц. д-р Мария Баръмова беше удостоена с наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) за 2021 г. Събитието се проведе в концертната зала „Николайзаал“ в Потсдам в рамките на Деня на Айнщайн.

Доц. д-р Баръмова беше отличена заради нейните изключителни научни постижения в областта на историята на Балканите през Ранното ново време. Грамотата ѝ беше връчена от президента на Берлин-Бранденбургската академия на науките проф. д-р хон. кауза мулт. Кристоф Маркшийс, който изрази надеждата си, че трудовете ѝ ще достигнат съвсем скоро и до немскоезичните читатели.

1_1_1

Снимка: Judith Affolter

Отличието се финансира от Фондация „Перегринус“ (Рудолф Маймберг) и се дава на всеки две години на един изследовател от Източна и Югоизточна Европа за изключителни научни постижения в различни академични области.

2

Снимка: Judith Affolter

Доц. д-р Мария Баръмова е преподавател по Нова балканска история към катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", ръководител е на Университетския център по управление на качеството и е член на Експертния съвет на Центъра за регионални изследвания и анализи към Историческия факултет.

_____________________________________________________________________________________

На 9.3.2023 г., на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев удостои с висши държавни награди изтъкнати български учени, сред които проф. д-р Петър Делев бе удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за заслуги в областта на античната история и тракологията.

20230309141603__CE_9136

 

Проф. д-р Петър Делев е сред открояващите се учени в България в областта на античната история и тракология за последните 30 години. Неговата научна кариера преминава в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където през 1977 г. завършва специалност „История“ с профил „Археология“. От 1979 г. той започва работа като асистент по стара история в Историческия факултет на Софийски университет и има възможността да работи с такива изявени специалисти и личности, като проф. Христо Данов, проф. Велизар Велков, проф. Александър Фол, проф. Маргарита Тачева. Работата в тази ерудирана академична среда допринася за формиране му като специалист, но и за факта, че проф. Делев се превръща в свързващото звено между поколенията български учени-античници. Надграждайки знанието, той предава на новите студенти и бъдещи негови колеги научната етика и ценности, както и присъщото уважение в колегиалното общуване, обективността към изворите, критичността към научните хипотези, интелигентното чувство за хумор.

 

Автор е на над 140 научни труда, сред които пет монографии и сборници под негово съставителство. Участвал е в разработването и написването на над десет учебника, учебни пособия и христоматии за ученици и студенти. Под неговото научно ръководство през годините успешно защитават редица студенти и докторанти.

 

Проф. Петър Делев е международно признат авторитет в областта на античната история и тракология по проблемите на археология и история на І хил. пр. Хр. в древна Тракия. Името му е трайно свързано с археологическите проучвания на такива емблематични селищни обекти в Тракия като Сборяново, Кабиле, Копривлен, теренните експедиции в Странджа-Сакар през 80-те години на ХХ в., проучванията на гробницата при Малко Търново, долмените при Хлябово, могилните некрополи при с. Исперихово (Пазарджишко) и Симеоновград, и много други.

Проф. д-р Петър Делев работи в международния екип по създаването на изключително авторитетното 8-томно издание LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae); член е на редакционната колегия на списанието „Жива антика“ (Скопjе); редактор на поредицата Jubilaeus. Куратор е на изложбата "Тракийски съкровища от България" в Япония (2008). Има многобройни участия в национални и международни научни конференции, включително като председател на организационния комитет на XIII конгрес по тракология (Казанлък, 2017).

От 90-те години на ХХ в. до днес той заема позиции в редица академични органи на управление: ръководител на Катедрата по стара история, тракология и средновековна история към Исторически факултет (2007-2015 г.); заместник-декан (1995-1999) и декан (1999-2003) на Исторически факултет; заместник-председател (2007-2011) и председател (2011-2015) на Общото събрание на Софийския университет; дългогодишен член на Факултетния съвет на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (до 2018 г.).

За приносите си в науката и дългогодишната си преподавателска дейност през 2016 г. проф. д-р Петър Делев е удостоен с почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ синя лента.

Отразено в медиите

Изтъкнати български учени получиха висши държавни отличия от президента (Снимки) - По света и у нас - БНТ Новини (bntnews.bg)

Президентът връчи държавни отличия на изтъкнати български учени | Днес.dir.bg

БТА :: Държавният глава Румен Радев удостои с висши държавни отличия изтъкнати български учени (bta.bg)

https://www.bta.bg/upload/1200517/20230309141603__CE_9136.JPG?l=1000&original=

https://bntnews.bg/f/news/b/1226/96324828763e567fdbb6347717f39356.jpeg

https://dnes.dir.bg/gallery/prezidentat-vrachi-darzhavni-otlichiya-na-iztaknati-balgarski-ucheni?i=7

---------------------------------------------------------------

Историческият факултет обявява

подбор на преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" за участие в обучения за придобиване на дигитални умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Национална програма за „Млади учени и постдокторанти-2“, 2024-2025 г.

Удължаване на срока за кандидатстване: 2 август 2024 г.