Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Испанистика / Преподаватели

   

Катедра Испанистика

доц. д-р Донка Мангачева - ръководител катедра

 

Преподавателски състав:

 

 
Проф. д-р Милена Попова   Синтаксис на простото и сложното изречение; Прагматика; Прагматика на хумора; Комуникация, знакови системи и прагматика; Лингвистика и семиотика; Семинар за подготовка на дипломна работа

Доц. д-р Татяна Пантева

 

 

 

 

Испанска литература (ХVІІІ – ХХІ в.); Литература и спектакъл в Испания; Съвременна испанска проза; Превод на научни и журналистически текстове; Филмов и театрален превод; Испански език – практически курс

 

Проф. д-р Петър Моллов

 

 

 

Испанска литература (ХI – ХVII в.); Сатира, пародия и карикатура в испанската поезия от епохата на Барока; Превод на текстове от сферата на политиката и икономиката; Творческо и критическо писане.
Доц. д-р Донка Мангачева

 

 

 

Синтаксис; Прагматика; Стилистика; Език и комуникация; Лингвостилистичен анализ на текст; Прагматика и дискурс; Диалогичният дискурс

Доц. д-р Адриана Миткова

 

 

 

 

Социолингвистика на испанския език; Влияние на фактора „пол“ в процеса на комуникация; Испански език – практически курс; Социолингвистични измерения на комуникацията; Редактиране и коригиране на текст; Основни науковедски изисквания към магистърската теза

Доц. д-р Боряна Кючукова

 

 

 

 

Лексикология и фразеология на испанския език; Исторически морфосинтаксис на испанския език; Испански език – практически курс; Етнокултурни аспекти на фразеологията; Ателие за академично писане
Гл. ас. д-р Милена Маринкова

 

 

 

Фонетика и фонология; Историческа фонетика на испанския език; Устен превод; Диалектология на испанския език; Устната комуникация и нейния дискурс
Гл. ас. д-р Лиляна Табакова

 

 

 

Испаноамериканска литература (XVI в. – 1980 г.); „Литература на свидетелството“ в Латинска Америка; Марио Варгас Льоса – Opera Omnia
Гл. ас. д-р Теодора Цанкова

 

 

 

Увод в литературата на западноевропейския модернизъм; Анализ на литературен текст; Превод на поезия; Испански език – практически курс
Гл. ас. д-р Красимир Тасев

 

 

 

Предколумбови култури, Културна история на Испания и Латинска Америка (XV – XXI в.); Испаноамериканска литература (XX – XXI в.); Испански език – практически курс
Гл. ас. д-р Никола Кръстев

 

 

 

Морфология на номиналната и вербалната система на испанския език; Превод на медицински и технически текстове; Испански език – практически курс; Лингвистична типология; Произход и еволюция на езика; Лингвистична археология; Компютърно асистиран превод; Типография и текстообработка
Ас. д-р Вера Киркова

 

 

 

Увод в иберороманските култури; Галисия: език и културна история; Цивилизация на Португалия; Увод в историята на португалския език; Превод и редактиране на художествен текст; Лингвокултурология