Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности

   

Документи за конкурси за академични длъжности ще се приемат от 15.00 ч. до 17.00 ч. в Ректорат, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2, тел. 02/ 986 11 83

 

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 52/02.07.2019 г.

за нуждите на Националния център по обществено здраве и анализи