Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / ESG Компоненти / Environmental

   

 

Untitled design

Научете повече:

*** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance ***

 

Екологичен аспект

Екологичният аспект “Е” се отнася към употребата/използването на природни ресурси от компанията и как чрез дейността си тя въздейства на околната среда, в нейните преки операции и във веригите за доставки1. Концепцията за екологична устойчивост е показателна за взаимовръзката между икономиката и околната среда. Някои от най-значителните резултатите се наблюдават в:

 • Климатични промени;
 • Загуба на целостта на биосферата;
 • Промяна на земята;
 • Промяна на биогеохимични цикли (натрупване на натрий и фосфор)2.

 

Следните критерии са показателни как една компания адресира екологичните аспекти:

 • Промени в климата;
 • Въздействие върху околната среда, напр. Замърсяване, обезлесяване, загуба на биоразнообразието;
 • Управление на енергията, напр. енергийна ефективност, производствени процеси;
 • Парникови газове;
 • Правни рискове, свързани с нарушения на екологичното законодателство;
 • Политики и регулации;
 • Извличане на природни ресурси;
 • Възобновяема енергия;
 • Устойчиви продукти и пакетиране;
 • Вода и управление на отпадъците;
 • Кръгова икономика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

1Understanding the “E” in ESG. S&P Global. https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/understanding-the-e-in-esg

2Annual report 2017. Stockholm Resilience Centre. https://www.stockholmresilience.org/news--events/general-news/2018-03-19-annual-report-2017.html