Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / ESG Компоненти

   
ESG Help desk-7

Научете повече:

*** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance ***

 

 

ESG

ESG се отнася до събирането на данни, затова как компаниите адресират различни проблеми при взимането на бизнес решения, например: намаляване и отчитане на въглероден отпечатък, здравословни условия на труд, политики за спазване на човешките права, управление на веригата на доставките, етични кодекси, семейни политика и грижа за служителите, приемане на сигнали за корупция, прозрачност в управлението.

 

Екологичен аспект

Фактори свързани с естествената среда/свят, включващи употребата и взаимодействието с възобновяеми ресурси (вода, минерали, екосистеми и биоразнообразие)

 

Социален аспект

Фактори свързани с естествената среда/свят, включващи употребата и взаимодействието с възобновяеми ресурси (вода, минерали, екосистеми и биоразнообразие)

 

Управленски аспекти

Фактори свързани с аспекти свързани с държавата и/или юрисдикцията, или практиките на съответната индустрия; също така и интересите на по-широк кръг от заинтересовани страни.