Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи повърхностно-активни вещества (ПАВ)

   

Договор № ДО 02/4 от 12. 06. 2018 г., приключил на 12. 10. 2020 г.

Международна програма EРА НЕТ РУС ПЛЮС

Съвместно сътрудничество с: Катедра по Колоидна химия при Химическия факултет на Московския държавен университет (МГУ) „M. B. Ломоносов”, Москва, Русия

 

Представяне на резултати по проекта

 

Обект на изследване са летливи хидрофобни вещества – „парфюми”, които имат ограничена разтворимост във вода, но проявяват висока повърхностна активност. Способността им да се адсорбират на фазовата граница вода/ въздух и да понижават повърхностното напрежение, s, е характеризирана с динамични и равновесни измервания на s. Построени са изотерми на адсорбцията за линалол, бензил-ацетат и цитронелол; определени са физичните параметри в моделни уравнения, с които много добре се описват експерименталните данни (Фиг. 1).

В условията на изпарение на летливото повърхностно-активно вещество (лПАВ) е измерена експериментално кинетиката на изменение на повърхностното напрежение, s(t). Разработени са два теоретични подхода, „инженерен” и детайлен, с помощта на които може да се опише хода на изменението на s, въз основа на баланс на материалните потоци през повърхността. Теоретичните функции са в отлично съгласие с измерванията, Фиг. 2, което позволява да се получат стойности за кинетичния параметър „коефициент на масопренос”.

1
TG_Fig.2
Фиг. 1. Изотерми на лПАВ. Фиг. 2. Изпарение от повърхността на капка.

 

Има широки перспективи за приложение на летливи ПАВ за стабилизация на дисперсни системи, и като добавки за контрол на процеси с повърхности в динамични условия, когато изпарението или адсорбцията, в съчетание с обемен масопренос, определят макроскопското поведение на системата. Примери: мастилено-струен печат, емулсификация (парфюмите са в хидрофобната фаза), нанасяне на повърхностни покрития, аерозолни формулировки и др.