Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Академична лекция на проф. Любка Руменина от Cordeliers Research Center, INSERM Paris, France

   

На 17 юли 2019 от 11 ч. в Аулата на Биологически факултет ще бъде изнесена академична лекция на тема „Структура на белтъците от системата на комплемента – революция в разгадаването на комплемент-зависимите заболявания“.

Лектор ще бъде професор по имунология д-р Любка Руменина, понастоящем ръководител на Работна група „Възпаление, система на комплемента и рак“ в Cordeliers Research Center, INSERM Paris, France. Проф. Руменина придобива докторска степен по Биохимия от Биологическия факултет през 2007 г. като в момента нейният h-factor е 27, а цитиранията от научните и трудове надхвърлят 2 700. Рецензент е за повече от 20 научни списания, организации за отпускане на грантове, член е на Етичния комитет на името на Чарлз Дарвин за експерименти с животни, ръкводи над седем големи научни проекти през последните пет години.

Събитието се организира в рамките на Академия за Клетъчни Технологии и Иновации с финансовата подкрепа на МОН и проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината“ от НПКНИ 2017-2023

Повече за събитието