Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини / Обява

   

СУ „Св. Климент Охридски” обявява процедура за избор на ползвател/и на потребителска информационна мрежа, находяща се в студентско общежитие - бл. 51, Студентски град, с цел осигуряване на интернет-свързаност за живущите в него.

Документацията за участие на стойност 10 /десет/ лева се закупува от Поделение „Социално-битово обслужване” при СУ „Св. Климент Охридски” – Студентски град, бл. 42Б, стая 106.

За допълнителна информация: 02/9308 588 и 02/963 42 38.