Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

Кандидатстване: 16 февруари - 15 април 2021 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2020/2021 година
          (брой)
шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика 3  
2 1.2. Педагогика Логопедия 2  
3 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3  
4 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3  
5 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
6 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика /Теория на възпитанието/ 0  
7 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика /дидактика/ 0
8 1.2. Педагогика Сравнително образование 1  
9 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика 2  
10 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1  
11 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1  
12 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението изобразително изкуство 2  
13 1.2. Педагогика Гражданско образование 1  
14 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 0  
15 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание 0  

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане
през учебната 2020/2021 година
(на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование)
          (брой)
шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика с обучение на английски език 5  
2 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика /Интеркултурно възпитание/ с обучение на английски език 13  
3 1.2. Педагогика Медийна педагогика с обучение на английски език 5  
4 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 1  
5 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика с обучение на английски език 5  
6 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство с обучение на английски език 2  
7 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1