Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2020/2021 година
          (брой)
шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика 3 1
2 1.2. Педагогика Логопедия 2 1
3 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
4 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
5 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
6 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика /Теория на възпитанието/ 1
7 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика /дидактика/
8 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
9 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика 4 2
10 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
11 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
12 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението изобразително изкуство 2 2
13 1.2. Педагогика Гражданско образование 1  
14 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 1 1
15 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание   1

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане
през учебната 2020/2021 година
(на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование)
          (брой)
шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика с обучение на английски език 10
2 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика /Интеркултурно възпитание/ с обучение на английски език

15

 

3 1.2. Педагогика Медийна педагогика с обучение на английски език 5
4 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика  
5 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика с обучение на английски език 5
6 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство с обучение на английски език 2
7 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1