Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

   
fhf_large

Място на провеждане: гр. София 1164, бул. Джеймс Баучър 1, 130-та аудитория на Факултет по химия и фармация на СУ

Дата: 2018-04-19

Начален час: 08:30

Край: 2018-04-20 19:00

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки организирана от студенти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Целта на конференцията е да се предостави поле за изява за научноизследователската дейност на студентите, специализантите и докторантите и място за научен обмен. В тази връзка основен елемент от организацията е сформирането на Научен комитет, който включва преподаватели от Софийския университет и други ВУЗ-ове в страната, които ще оценят и допуснат до участие в конференцията най-добрите постижения на студентите.

Повече информация: https://pharmconference.com/registration/

 

Конференцията ще се проведе под патронажа на:

Ректора на СУ „ Св. Климент Охридски“- проф. дфн Анастас Герджиков

Декана на Факултета по химия и фармация – академик Петър Кралчевски

Председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз - проф. Илко Гетов, дф

Изпълнителната агенция по лекарствата, представена от Изпълнителния директор - доц. Асена Стоименова, дф