Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Български език като чужд / Преподаватели

   

Катедра "Български език като чужд"

 

проф. д-р Елена Хаджиева

e_hadj@slav.uni-sofia.bg

 

сравнителен синтаксис

гл. ас. Станка Панова

spanova@uni-sofia.bg

практически български език

доц. д-р Мирена Пацева

mirena.patseva@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език

 

гл.ас. д-р Ася Асенова

a_assenova@slav.uni-sofia.bg

 

 

практически български език

 

гл.ас. д-р Венера Матеева-Байчева

v_baycheva@slav.uni-sofia.bg

 

лексикология и морфология на българския език

ас. Елена Руневска

elena.runevska@slav.uni-sofia.bg

практически български език

 

гл. ас. д-р Весела Шушлина

v_shushlina@slav.uni-sofia.bg

 

практически български език

 

гл. ас. д-р Йорданка Велкова

jgvelkova@uni-sofia.bg

практически български език

 

Имейл на катедрата: katedra.be.chujd@slav.uni-sofia.bg