Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Български език като чужд / Преподаватели

   

Катедра "Български език като чужд"

 

доц. д-р Мирена Пацева

mirena.patseva@slav.uni-sofia.bg

 

съвременен български език

(лектор в чужбина)

 

 

гл. ас. д-р Ася Асенова

a_assenova@slav.uni-sofia.bg

 

практически български език

(лектор в чужбина)

 

гл. ас. д-р Йорданка Велкова

jvelkova@uni-sofia.bg

 

практически български език

(лектор в чужбина)

 

доц. д-р Венера Георгиева

Матеева-Байчева

v_baycheva@slav.uni-sofia.bg

 

лексикология и морфология на българския език

ас. Елена Руневска

elena.runevska@slav.uni-sofia.bg

 

практически български език

 

гл.ас. д-р Весела Шушлина

v_shushlina@slav.uni-sofia.bg

 

практически български език

 

гл. ас. д-р Рени Манова

r_manova@slav.uni-sofia.bg

практически български език

 

инспектор учебна дейност:

Людмила Милошева

l.milosheva@slav.uni-sofia.bg
каб. 118,
тел. 9308 573

 

 

 

 

Имейл на катедрата: katedra.be.chujd@slav.uni-sofia.bg