Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Кирилометодиевистика

   

Ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова
стая 144
тел. 9308 254
e-mail: atotomanova@slav.uni-sofia.bg

Основана 1980 г.