Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Кирилометодиевистика / Преподаватели

   

Катедра "Кирилометодиевистика"

 

проф. дфн Татяна Славова

tanya@slav.uni-sofia.bg

старобългарски език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

atotomanova@slav.uni-sofia.bg

историческа граматика на българския език

проф. дфн Искра Христова-Шомова

iskrashomova@slav.uni-sofia.bg

старобългарски език

проф. д-р Маргарет Димитрова

marg@slav.uni-sofia.bg

старобългарски език

проф. д-р Андрей Бояджиев

aboy@uni-sofia.bg

старобългарски език

доц. д-р Диана Атанасова

adiana@slav.uni-sofia.bg

старобългарска литература

доц. д-р Майя Йонова

maya_ionova@slav.uni-sofia.bg

старобългарска литература

доц. д-р Петко Петков

petko_d_petkov@slav.uni-sofia.bg

старобългарски език

доц. д-р Анета Димитрова

aneta_dimitrova@slav.uni-sofia.bg

старобългарски език, историческа граматика на българския език

доц. д-р Венета Савова

venisavova@slav.uni-sofia.bg

старобългарска литература

гл.ас. д-р Димитър Пеев

dimiter.peev@slav.uni-sofia.bg

старобългарски език

гл.ас. д-р Гергана Ганева

gganeva@slav.uni-sofia.bg

история на българския език

Гл. ас. Камелия Генкова

Христова-Йорданова

k_hristova@slav.uni-sofia.bg

история на българския език

 

Полина Заркова

pzarkova@uni-sofia.bg

стая 144, тел. 9308 254

филолог-специалист