Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Кирилометодиевистика

   

Ръководител проф. д-р Андрей Бояджиев
стая 144
тел. 9308 254
e-mail: aboy@uni-sofia.bg

Основана 1980 г.