Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии

   

 

 

Деканат 987 10 68
9308 389

 

Отдел "Студенти"

 

9308 520

 

Държавни изпити - лятна сесия 2019/2010 година

 

Получаване на дипломите на завършилите випуск 2019-2020 г.

 

Указания за провеждане на обучение в неприсъствена форма във Факултета по славянски филологии

 

 
   

 

Хонорарен лист за отчитане на дистанционно проведени занятия от нещатните преподаватели

 

Конкурс за студентска мобилност с цел практика по програма "Еразъм+"

 

Покана за участие в научна конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

 

Изпитна сесия за студентите от специалност БФ, задочно обучение - юни-юли 2020 г.

 

Четвъртият международен филологически форум се отлага

 

Конкурсът за най-добра езиковедска книга на ФСФ се отлага за есента

 

Отлагане на международната конференция "Петнадесети славистични четения"

 

Промяна в условията за провеждане на конференцията "България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието"