Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Конференции / Международна научна конференция "Империи, граници, политики, ХIX - нач. на ХХ в."

   

 

На 27 февруари 2015 г. (петък) в 9,30 часа в Конферентната зала на Ректората се открива Международна научна конференция на тема „Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)”. Форумът се организира от Историческия факултет и от Програма „Регионални изследвания” на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” и е посветен на 145-годишнината от издаването на фермана за Българската екзархия.В конференцията участват историци от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, от Историко-философския факултет на Белградския университет и от Университета в Нови Сад, както и от Института по славянознание на Руската академия на науките, от Института по Балканистика с център по тракология на Българската академия на науките и от Университета за национално и световно стопанство.Акцент на научната среща е фокусът върху събития, процеси и личности от междуимперското политическо и културно пространство на/в границите на Османската, Руската и Австрийската империя през дългия ХІХ век. Работни езици на заседанията с български, руски и сръбски.

Конференцията е съпътствана и от две академични лекции.