Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Новини

   

Позиция
на академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация
на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

Студенти, докторанти и преподаватели - цялата академична общност на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изразяваме остър протест срещу дисциплинарното уволнение на доц. д-р Мартин Осиковски - уважаван колега и преподавател в Катедрата "Медии и публични комуникации" на Университета за национално и световно стопанство.
Това действие е груб акт на нарушаване на правото на свободно изразяване на мнение и позиция, гарантирано в Конституцията на Република България.
Подкрепяме колегата Осиковски и категорично възразяваме срещу подобни крайно опасни практики, познати ни от тоталитарно време - с опити за налагане на догматични идеологии, с контрол върху всички и всичко.
На г-н Ректора на УНСС напомняме, че университетите не са фирми, те са място на свобода на мисленето и словото!
Подобни действия са не просто неприемливи, те са вредни и опасни!
П. С. След острите протести на академичната общност уволнението на доц. д-р Мартин Осиковски беше отменено.

Научен колектив от ФЖМК започва мащабно изследване в областта на корпоративните комуникации в България

COM_2C

На 21 април 2021 год. бе даден старт на анкетното проучване по проекта „КоМ: Инсист“. Начинанието е мащабно изследване в областта на корпоративните комуникации в България. Целта му е да установи съвременните тенденции, възможностите и предизвикателствата пред професионалистите в сектора. Проектът се провежда от екип изследователи и докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „КоМ: Инсист“ е финансиран от Фонд “Научни изследвания“ с договор № КП-06-М25/3 от 14.12.2018.
Партньори при реализацията на проекта са Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Дейностите са разделени в три етапа. Първият от тях е свързан с теоретичното изследване на корпоративните комуникации и е вече завършен. Анкетата е в основата на втората фаза, а след нея ще бъдат проведени и дълбочинни интервюта с експерти от сферата.
Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Калин Калинов, а в изследователския екип участват преподаватели, докторанти и постдокторанти от ФЖМК. Участниците в проекта изразяват надежда, че начинанието ще получи подкрепата на професионалистите, които ще отделят време да попълнят анкетата. По този начин ще се гарантира точното и актуално отразяване на тенденциите, възможностите и предизвикателствата в сектора на корпоративната комуникация в България.
Самата анкета вече е достъпна онлайн на адрес: https://survey.bg/s/l1hzaRd+ev
Тя включва общо 58 въпроса, разделени в 6 секции. Анкетата е напълно анонимна, а попълването ѝ отнема около 15 мин. Получените резултати ще бъдат използвани единствено в контекста на изследването. Публикациите по проекта ще бъдат представени публично и свободно достъпни онлайн съгласно изискванията за финансиране на Фонд „Научни изследвания“. Екипът на „КоМ: Инсист“ благодари на партньорите от БАПРА и БДВО за подкрепата и доверието, както и на всички професионалисти, които ще отделят време да попълнят анкетата. Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта: https://www.com-insist.info/

dezinf

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация и Българският център за нестопанско право организират онлайн дискусия по темата:

ПАНДЕМИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: експерти, инфлуенсъри, медии и социални мрежи

ДАТА: 23.04.2021, петък
ЧАС: 10:30 до 12:00 ч.

МЯСТО: Zoom
Необходима е предварителна регистрация, която може да направите тук: https://forms.gle/2wkDfr3prQKx6vaQ7

ФЖМК участва в национални уебинари по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“ (обновена)

Важно: Вторият уебинар на тема „Media Coach“ със символичен домакин Факултетът по журналистика и масова комуникация и представящ резултати от развитието на медийната грамотност в България, насрочен за 10.00 ч. на 14.04.2021 г., ще се проведе НЕ на платформата Microsoft Teams, a в Moodle.
Всички колеги (освен студентите от специалност „Комуникационен мениджмънт“), които желаят да участват в събитието, да се свържат с координатора на проекта проф. Данаил Данов на адрес dkdanov@uni-sofia.bg не по-късно от 12.00 ч. на 13.04.2021 г.

med_lit

Развитие на нивото на медийна грамотност в България и възможностите на проекта „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност (EMCI)“ е темата на предстоящите национални уебинари, насрочени за 7 април 2021 г. и 14 април 2021 г. Проявите са част от тригодишен международен проект с участието на България, Гърция, Кипър, Нидерландия, Португалия и Румъния, консултиран от Европейската асоциация за защита на интересите на потребителите (EAVI). Българската страна е представена от три факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Проектът, базиран на нидерландската инициатива Media Coach - най-успешната практика в областта на медийната грамотност в Европа, е фокусиран върху съставянето на обхватна обучителна програма, подготовката на над 100 квалифицирани обучители, способни да я прилагат в различни контексти и сред разнообразни целеви групи, и създаване на среда на устойчиво развитие за систематичното и възходящо развитие на медийната грамотност в страните участнички.

По време на уебинарите (с идентични програма и съдържание), с начало 10.00 ч. работна група, съставена от българските представители в проекта, ще запознае подробно участниците с целите, организацията, изпълнението и резултатите на инициативата, като даде възможност за дискусия по темата. За проявите са поканени представители на Министерството на образованието и науката, Столичния инспекторат по образованието, преподаватели, учители, студенти, представители на НПО сектора, медии, както и други специалисти – педагози, психолози, IT и пр.

За участие можете да бъде използван следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9029c0956c0b43b3bea2a0c183d42d72%40thread.tacv2/1617127654830?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%222d17a414-ae21-4c58-9aeb-8d419a535eda%22%7d

Ден на отворените врати се проведе във ФЖМК

otvoren

На 26 март 2021 г. за втора поредна година се проведе Ден на отворените врати, организиран от Факултетния студентски съвет и Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Събитието беше насочено към всички, които искат да учат журналистика или връзки с обществеността, имат интерес към книгоиздаването или комуникационния мениджмънт.То се проведе онлайн и в него се включиха десетки бъдещи кандидатстуденти, преподаватели и представители на Факултетния студентски съвет.

Те бяха приветствани от декана проф. д-р Веселина Вълканова, която представи историята на факултета, образователните и изследователски възможности и перспективи за реализация пред студентите, след което поведе присъстващите на виртуална обиколка през обновените учебни студиа, пресстудиото, учебната редакция и издателство, фотолабораторията и Музея на радиото.

След това представителите на Факултетния студентски съвет и преподаватели от факултета разказаха повече за специалностите, кандидатстването и историята на факултета. В продължилата повече от два часа среща те отговориха на десетки разнообразни въпроси на потенциалните кандидат-студенти – от особеностите на отделните специалности, до възможностите за участие в програмата „Еразъм“ и настаняването студентски общежития.

stop_bnr

Представяне на сборника „#Кой спря БНР?“

Изданието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ е дело на колектив изследователи от ФЖМК и съдържа документални и медийни свидетелства около най-мистериозния епизод от историята на Българското национално радио – спирането на излъчването на програма „Хоризонт“ на 13-ти септември 2019 и съпровождащите го събития. Съставител – доц. д.н. Вяра Ангелова. Организатор на събитието е катедра „Радио и телевизия“.
Сборникът ще бъде представен от д-р Весислава Антонова. Представянето ще се състои на 19-март 2021 г. (петък) в 16.00 часа в платформата Зуум на адрес: https://us02web.zoom.us/j/82361405561

International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

med_lit

The Faculty of Journalism and Mass Communication organizes an International Scientific Conference on the topic Media Literacy: Classical and New Dimensions

The conference will be held on October, 28-29, 2021 within the framework of the St. Kliment Ohridski Days in the video conference platform Zoom. We most politely invite the specialists in media and communications, as well as all those who are involved in the problems of the media and communication environment and culture in their various dimensions and manifestations. We welcome the interdisciplinary approach to the classical and current aspects of media literacy.

The academic discussions during the conference will focus on media literacy as a problem on the agenda in the post-truth era. The thematic accents will be:

 • Social, political, psychological, etc. implications of media literacy
 • Interdisciplinary research on communication competence. Measuring the index of media literacy
 • Educational perspectives on media literacy (functional literacy, critical thinking, etc.)
 • Research in the connection of reliability of information (speculations, uncertain information, incorrect interpretation, citation out of the context, tendentiously submitted wrong information, etc.) and media literacy. Verification of facts, investigation of rumors. Info-mediation and fake news.
 • Relations between digital and media literacy
 • Media literacy in the policies and programs of the European Commission - campaigns, projects
 • Understanding of the media text as a part of media literacy
 • Research potential of linguistics, rhetoric, semiotics, philosophy, anthropology, cultural studies and other scientific disciplines in the interdisciplinary discussion on media literacy

The deadline for applications is June 30, 2021. Their compliance with the topic of the Conference and their inclusion in the program will be assessed by the Scientific Committee by July 31, 2021. Please fill in the attached form and send it to: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg
Time for paper presentation - 7-10 minutes.
Working languages ​​of the conference: Bulgarian and English.
Participation fee - 50 euros. Participants (full-time lecturers and full-time doctoral students) from FJMK are exempt from the participation fee.
The payment order for the participation fee is to be sent by September 1, 2021 to the e-mail: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.
Method of payment of the fee:
only by bank transfer
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
BNB - Central Office
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Grounds for payment:
Participation fee in the International Conference - FJMK.
The three names of the participant.
The papers presented at the Conference will be published in a collection of scientific papers.
We hope that this year we will be able to offer positive environment for the publication of a new in-depth research on the problems of media literacy.
With respect:
SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Veselina Valkanova, Dean of Faculty of Journalism and Mass Communication
Prof. Dr. Habil. Gilles Rouet, University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Prof. Dr. Jorg Matthes, University of Vienna
Prof. Dr. Habil. Andreana Eftimova, Sofia University
Assoc. Prof. Dr. Diana Petkova, Sofia University
ORGANISING COMMITTEE
Chief Assistant Professor Dr. Kalin Kalinov
Chief Assistant Professor Dr. Lora Simeonova
Chief Assistant Professor Dr. Maya Stoyanova
Chief Assistant Professor Dr. Georgi Alexandrov
PhD student Alexander Georgiev
PhD student Elena Mateeva
Correspondence and Public Relations:
Tanya Dimitrova
Grisha Atanasov

Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

med_lit

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Международна научна конференция на тема „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2021 г. в рамките на Климентовите дни 2021 на СУ „Св. Климент Охридски“ в платформата за видеоконферентна връзка Zoom.

Най-учтиво каним за участие специалистите по медии и комуникации, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения и проявления. Приветстваме интердисциплинарния поглед към класическите и актуални аспекти на медийната грамотност.
Научните дискусии по време на конференцията ще поставят във фокуса си медийната грамотност като проблем, чието обсъждане е на дневен ред в ерата на постистината. Тематичните акценти ще са:

 • Социални, политически и др. импликации на медийната грамотност
 • Интердисциплинарни изследвания върху комуникативната компетентност. Измерване на индекса на медийна грамотност
 • Образователни ракурси на медийната грамотност (функционална грамотност, критическо мислене и др.)
 • Изследване на връзката на достоверността на информацията (спекулации, несигурна информация, неточна интерпретация, цитиране извън контекста, тенденциозно подадена грешна информация и др.) с медийната грамотност. Проверка на фактите, изследване на слуховете. Инфомедиация и фалшиви новини
 • Взаимовръзките между дигиталната и медийната грамотност
 • Медийната грамотност в политиките и програмите на Европейската комисия – кампании, проекти
 • Разбиране на медийния текст като част от медийната грамотност
 • Изследователски потенциал на лингвистиката, реториката, семиотиката, философията, антропологията, културологията и други научни дисциплини в интердисциплинарната дискусия върху медийната грамотност

Ще очакваме Вашите заявки за участие до 30 юни 2021 г. Тяхното съответствие с проблематиката на Конференцията и включването им в програмата ще бъде оценено от Научен комитет до 31 юли 2021 г. Молим да попълните приложения формуляр и да го изпратите на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg

Време за представяне на докладите - 7-10 минути.

Работни езици на конференцията: български и английски език.

Такса за правоучастие – 50 евро. Участниците (щатни преподаватели и редовни докторанти) от ФЖМК са освободени от такса правоучастие.

Платежното нареждане за заплатена такса правоучастие се изпраща до 01 септември 2021 г. на имейл: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.

Начин на заплащане на таксата:

● само по банков пътСУ "Свети Климент Охридски"
БНБ - ЦУ
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание за плащането:
Такса правоучастие в Международната конференция – ФЖМК.
Трите имена на участника.

Докладите, изнесени на Конференцията, ще бъдат издадени в сборник с научно рецензиране. Надяваме се, че и тази година ще можем да предложим благодатна среда за оповестяване на нови и задълбочени изследвания по проблемите на медийната грамотност.

С уважение:

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Веселина Вълканова
Проф. д.н. Жил Руе
Проф. д-р Йорг Матес
Проф. д.н. Андреана Ефтимова
Доц. д-р Дияна Петкова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

гл. ас. д-р Калин Калинов
гл. ас. д-р Лора Симеонова
гл. ас. д-р Мая Стоянова
гл. ас. д-р Георги Александров
докт. Александър Георгиев
докт. Елена Матеева

Кореспонденция и връзки с обществеността:

Таня Димитрова
Гриша Атанасов

Сбогом на проф. д-р Чавдар Христов

ch_hr

На 8 март 2021 г. след кратко боледуване почина скъпият ни колега и приятел, проф. д-р Чавдар Христов, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация.
Чавдар Христов е роден на 14 август 1954 г. в град Кюстендил. Последните две десетилетия неговият живот и усилия са посветени на преподавателска и научна дейност. През 1996 г. му е присъдена докторска степен по социология. От 2009 г. е доцент, а от 2017 г. е професор в Алма матер. Два последователни мандата е заместник-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация. Удостоен е с Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента през 2019 г.
Проф. д-р Чавдар Христов е ръководител на множество дипломанти и докторанти, на които посвещаваше своите всеотдайни усилия, внимание и обич. Тази част от своя академичен път той приемаше за най-важна и това бе отразено в колективните монографии „Управление на репутационни кризи“ (2017) и „Управление на масовите възприятия“ (2020), научен ръководител на чиито екипи беше той. Неговите студенти бяха неговата гордост.
Проф. Чавдар Христов беше обичан и уважаван лектор, а всестранното му любопитство и научен интерес го караха непрестанно да се впуска в нови научни търсения в областта на убеждаващата комуникация, комуникационния мениджмънт и управлението на кризи. Първите му монографии са „Как да победим кризата“ (2002) и „Секретните служби и преходът“ (2004). Автор е на „Убеждаване и влияние“ (2008), която продължава да бъде използвана в обучението на студентите във ФЖМК. „Войната на идеите“ (2014) е смело интердисциплинарно изследване в сферата на стратегическата комуникация, което провокира широк академичен дебат. Той е сред основателите на специалност „Комуникационен мениджмънт“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Чавдар е не само научен ръководител, но и приятел, довереник и пример за гордост, всеотдайност и борбеност. Със своя академичен и житейски път той промени живота на много хора и ще остане в техните сърца и мисли.
Поклон пред светлата му памет!
От преподавателите, служителите и студентите във ФЖМК

Студентка от ФЖМК сред отличените в конкурса „Студент на годината 2020“

stud2020

Национално представителство на студентските съвети отличи на официална церемония най-успешните студенти на България в ХIV-то издание на Националния приз „Студент на годината".

В категория „Хуманитаристика и социални науки“ за “Студент на годината 2020“ беше обявена студентката по журналистика във ФЖМК Виктория Костова.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Жури в състав от водещи експерти от всички области на образованието определи призьорите в 14 категории, които имат доказани постижения в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Студенти представиха учебни списания

Artholic_Cover_01
Spis_Novo20

На онлайн премиери за поредна година бяха представени в електронен формат учебните списания, подготвяни във ФЖМК. Списанията „Ново 20“ на студенти по журналистика, профил печат, и „Artholic“ на студенти по книгоиздаване са създадени в рамките на дисциплината „Типология на списанието“ под ръководството на доц. д-р Ефрем Ефремов.
Всичко – от концепциите и идеите до текстовете и дизайна на списанията, е дело на самите студенти.

„Ново 20“, списанието на журналистите, отразява дигитализацията на медиите, традиционни и социални, а „Artholic“ на книгоиздателите разглежда явленията в изкуството по време на пандемия. Списанията са достъпни в ПДФ формат на страницата Учебни медии в сайта на ФЖМК. Предстои излизането им и на хартия.

Конкурс за студенти по журналистика на тема "Героизъм по време на пандемия"

tson

Фондация "Димитър Цонев" обявява за четвърта поредна година конкурс за студенти по журналистика на тема "Героизъм по време на пандемия". Форматът за участие е едноминутно видео по темата. В конкурса могат да вземат участие студенти, бакалаври до 25-годишна възраст. Студентите могат да участват индивидуално или в отбор. Видеата могат да бъдат качени в сайт за видео споделяне (Youtube/Vbox7) и изпратени като линк на имейл: konkurs@dimitartsonev.com. Повече информация може да бъде получена на сайта на фондацията: www.dimitartsonev.com.

Крайният срок за изпращане на видеото е 10.05.2021. Управителният съвет на фондацията ще избере победителите чрез гласуване. Предназначени са награди за първо, второ и трето място. Голямата награда е 1200 лв, + официална грамота-признание от фондацията и стаж в медия по избор.

Artholic_Poster

Покана за премиера на ,,Artholic“ – учебно списание

Уважаеми преподаватели и колеги,Учтиво Ви каним на представянето на учебното списание "Artholic", създадено от студентите от специалност "Книгоиздаване", IV курс, профил "Медии и връзки с обществеността" под научното ръководство на доц. д-р Ефрем Ефремов.
Събитието ще се проведе виртуално в платформата Zoom на 04.03.2021 г. (четвъртък) от 19:00 ч.Темата на списанието е "Изкуството по време на пандемия".Линк за срещата: https://us02web.zoom.us/j/88624350710?pwd=VDdYK3lwWVNWTHVwODhoOStaK2MwQT09

Покана за премиера на ,,Ново 20“ – учебно списание

Уважаеми преподаватели и колеги,
Ние, студентите от IV-и курс профил Печат, имаме удоволствието да Ви поканим на премиерата на ,,Ново 20“ – учебното списание, което отразява дигитализацията на медиите, традиционни и социални, през журналистическото перо.
Във време на социална дистанция, след безброй онлайн срещи, нашият колективен труд е завършен, а ние - нетърпеливи да го споделим с Вас!
Поради епидемичната обстановка събитието ще се проведе в платформата Zoom на 18.02 /четвъртък/ от 19 ч. Линк към събитието - https://us02web.zoom.us/j/84149068058?pwd=ckNRcXBtN3JMOUpEYVZwRjdRa1RMUT09
Очакваме Ви!
Бъдете здрави!
С уважение,
студентите от IV-и курс профил Печат

Adenauer Scholarships Summer Semester

Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“

Медийната програма на Фондация „Конрад Аденауер“ за Югоизточна Европа отново кани за участие в своята програма за стипендии за летния семестър на 2021 г.
студенти от бакалавърската и магистърската степен.
Изисквания за стипендията:

 • Студенти по журналистика от 2-ра академична година за бакалаври и от1-ва академична година за магистри нататък;
 • Академични резултати над средното равнище;
 • Изразен интерес към социалните и политическите проблеми;
 • Съпричастност с ценностите на Фондация „Конрад Аденауер“ (демокрация, свобода, върховенство на закона, плурализъм, солидарност, европейско обединение);
 • Готовност за активно участие в събития на Фондация „Конрад Аденауер“ и ангажираност към мрежата на студенти от Фондация „Конрад Аденауер“;
 • Желателен е опит в доброволчеството;
 • Много добро владеене на английски и в идеалния случай на немски;
 • След всяка академична година студентите трябва да представят кратък доклад за своето академично развитие и своите дейности в рамките на стипендията;

Двустепенен процес на подбор:
1. Избор въз основа на следните документи:

 • CV в таблична форма;
 • Мотивационно писмо;
 • Документи за завършени курсове и / или сертификати за изпити;
 • Доказателство за владеене на език;
 • Препоръчително писмо от университетски преподавател.

2. Лично интервю на английски или немски език
Краен срок за кандидатстване: 8 февруари 2020 г. на media.europe@kas.de

Уважаеми студенти,

Деканското ръководство и Атестационната комисия на ФЖМК Ви канят да участвате активно в попълването на електронните анкети в системата Мудъл през последните три седмици на семестъра. Моля, запознайте се с краткото представяне на процедурата за събиране на студентското мнение за качеството на преподаването в отделните дисциплини.

Разчитаме на Вашето отговорно и активно участие в името на общата ни цел – поддържането на образователния процес във ФЖМК в съответствие с най-престижните европейски и световни стандарти.

Процедура за събиране на електронни анкети за обратна връзка от студентите

Анкетирането на студентите по електронен път за удовлетвореността им от обучението по конкретна учебна дисциплина в края на всеки семестър се използва текущо за събиране на данни с цел проследяване на качеството на обучението, както и за нуждите на атестирането на преподавателите.

 1. В електронен формат се прилага унифицираната анкетна карта, която е част от утвърдената от АС документация по атестирането.
 2. Анкетната карта е гарантирано анонимна и може да бъде попълнена само веднъж от студента за всеки курс, който е слушал през съответния семестър на текущата учебна година.
 3. В системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ са създадени курсове, структурирани еднотипно. В тези курсове се обособява електронна анкетна карта за обратна връзка от студентите.
 4. Анкетната карта се активира автоматично от представител на Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) през последните три седмици на всеки семестър. За зимния семестър на учебната 2020/2021 г. анкетните карти ще се отворят на 04.01.2021 г. и ще бъдат активни до 25.01.2021 г.
 5. През триседмичния период на попълване на анкетните карти от студентите, както и по време на сесията преподавателите нямат достъп и информация за активността и съдържанието на отговорите на студентите.
 6. Електронните студентски анкетни карти за всички Факултети се съхраняват и обработват автоматично от независимо звено на СУ – УЦИКТ.

Весели коледни и щастливи новогодишни празници!