Media / Files / rules / ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ

изменен и допълнен на 29 ноември 2017 г., в сила от 14 декември 2017 г.

PUDSU 2017_tt.pdf 661.65 kB