Media / Files / rules / ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ

изменен и допълнен на 20 ноември 2019 г., в сила от 05 декември 2019 г.