Media / Files / rules / ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ

изменен и допълнен на 28 ноември 2018 г., в сила от 13 декември 2018 г.