Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Управление и развитие на човешките ресурси

   

Управление и развитие на човешките ресурси

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител на програмата: доц. д-р Иванка Михайлова

е-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Администратор на програмата: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: https://bit.ly/KMK-24-BM-HRMD-SU, съответно на:

 • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

 

Кандидатите за прием имат възможност да зададат своите въпроси за магистърската програма на доц. д-р Иванка Михайлова (ръководител на програмата) и проф. д. ик. н. Желю Владимиров (администратор на програмата) по време на онлайн информационните срещи в Microsoft Teams, които ще се проведат в рамките на кандидатмагистърската кампания, както следва:

 

 • на 15 юли (понеделник) 2024 г. от 18:00 до 19:00 часа;
 • на 9 септември (понеделник) 2024 г. от 18:00 до 19:00 часа.

 

Линкът за присъединяване към срещите е: https://bit.ly/is-hrmd-24-25

 

 

ЗА ПРОГРАМАТА „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 

Магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и развитие на човешкия капитал в организациите, както и да даде основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

ОБУЧЕНИЕ

 

Магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси” е предназначена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

 

Програмата се предлага в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър.

 

Продължителността на обучението е два семестъра и обхваща:

 • Базова задължителна подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Управление и развитие на човешките ресурси;
 • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в една от предлаганите специализации: „Развитие на човешкия капитал“, „Стратегическо развитие“ и „Иновации и предприемачество“.

 

Студентите със завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление, различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика, задължително избират две подготвителни дисциплини – „Основи на управлението“ през първия семестър и „Управление на човешките ресурси“ през втория семестър.

 

Предвидена е възможност за изучаване на допълнителни дисциплини във факултативна форма.

 

Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по Управление и развитие на човешките ресурси“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Завършилите магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси” могат да се реализират:

 • на ръководни и административни длъжности в стопански организации, в организации с нестопанска цел, в държавната администрация;
 • като ръководители на отдели „Човешки ресурси“;
 • като специалисти в отдели „Човешки ресурси“;
 • като консултанти в бизнеса;
 • като преподаватели;
 • в научноизследователски и развойни звена и др.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

 

Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ е създадена от катедра „Стопанско управление“ на Софийския университет с активното съдействие на партньори от бизнеса и е съобразена със структурата, съдържанието и методите на преподаване в подобни магистърски програми във водещи университети в Европейския съюз и САЩ.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове:

Изменение и допълнение на учебния план