Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / 4-семестриални магистърски програми (за бакалаври със 180-240 ECTS кредита) / Ядрени технологии, мениджмънт и иновации с обучение на английски език

   

Срок на обучение: 2 години
Форма на обучение: задочна с прием от летния семестър

 

Директори на програмата:

доц. д-р Атанас Георгиев (Стопански факултет) - ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

доц. д-р Пламен Петков (Физически факултет) - pvpetkov@phys.uni-sofia.bg

 

Програмата е съвместна инициатива на Стопанския факултет и на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и се осъществява по модела на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ / IAEA) за т.нар. International Nuclear Management Academy (INMA). Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ. Повече за INMA вижте тук.

INMA

 

Обучението се провежда изцяло на английски език. Не се изисква документ, но обективно необходимо условие за кандидатстване и успешно обучение в МП „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“ е свободното владеене на английски език (минимум ниво В2 по Европейската езикова рамка).

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ от 1 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г.

 

Събеседването за прием в магистърската програма ще се проведе на 02.02.2024 г. от 10:00 часа на следния линк.

 

 

Семестриална такса: 2500 лв. на година/1250 лв. на семестър

 

 

За програмата "Ядрени технологии, мениджмънт и иновации"

Магистърската програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации с обучение на английски език” е предназначена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, като е най-подходяща за завършилите специалности и програми по икономика, мениджмънт и/или инженерни специалности. Магистърската програма има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременни методи и средства за управление със специфичен фокус върху ядрения отрасъл и организациите в него. Те включват микро- и макродиагностика на околната среда, индустриален анализ, функционален анализ на организацията, стратегии за организация и управление на човешките ресурси, бизнес стратегии, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др. Образователни цели от такъв мащаб се поставят за първи път. Тяхната същност е в подготовката на кадри, които умеят да мислят интердисциплинарно и да прилагат комбинирани подходи в своята работа:

  • Да придобият знания, умения и критично да анализират законовите инструменти, които определят политиката в областта на ядрените съоръжения.
  • Да имат задълбочени знания за анализ на съществуващите технологии и тяхната еволюция, като предлагат и внедряват съответни мерки за подобрения.
  • Да разбират и успешно да прилагат стандартите на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) и нейните ръководства, като ги адаптират и интерпретират за националните особености.
  • Да придобият способност да прилагат теоретични методи в практиката и да анализират различни рискове в процеса на внедряване. Да дискутират важните особености на съвременните практики за оценка на мерките, свързани с ядрената безопасност, радиационната и физическа защита.
  • Да провеждат последващи обучителни дейности за специалисти, като разработват процедури в областта на ядрените технологии. Да умеят да изградят връзки между засегнатите области и да провеждат обучение на съответните специалисти в прилагането им.

 

 

Новини от магистърска програма "Ядрени технологии, мениджмънт и иновации"

Представяне на ядрената програма на СУ в конференцията на Международната агенция за атомна енергия

10.07.2024

Първо издание на конкурса I4N Bulgaria се проведе в Стопанския факултет

20.05.2024

Гост-лекция на Васил Караиванов в ядрената програма на Стопанския факултет и Физическия факултет

08.04.2024

Четвърта зимна школа „Енергетика и Климат“ на Стопанския факултет и сп. „Ютилитис“

19.02.2024

Всички новини от програмата