Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Бизнес икономика

   

 

МП „Бизнес икономика” с прием само в редовна форма на обучение от зимен семестър за икономисти и неикономисти

 

bal36_small75x75

Представяне на програмата

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

  • Първи етап: 23.07.2024 г. от 18:30 часа в MS Teams
  • Втори етап: 19.09.2024 г. от 18:30 часа в MS Teams
  • Трети етап: 03.10.2024 г. от 18:30 часа в MS Teams
  • Линк за трите етапа на събеседването: https://bit.ly/3Vi21ux

 

 

 

МП „Бизнес икономика” е съвместен образователен продукт на катедра „Икономика“ и катедра „Стопанско управление“ на Стопанския факултет. Магистърската програма синтезира най-добрите традиции и опит на изтъкнати експерти в областта на икономиката, управлението, финансите и правото. Тя е насочена към студенти, завършили бакалавърска степен по професионално направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, но също така и към студенти неикономисти, завършили други специалности.

МП „Бизнес икономика“ формира висококвалифицирани специалисти със задълбочена теоретична подготовка и практически способности за анализ на бизнес дейности и управление и прогнозиране на бизнес процеси от гледна точка на съвременните предизвикателства в корпоративния свят. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички бизнес организации, като мениджъри на различни управленски равнища във фирмите и като предприемачи, управляващи собствен или семеен бизнес. Формата на завършване може да се избира от студентите между полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза.

Обучението е в редовна форма и се осъществява през делничните дни след 18 часа и предимно събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Бизнес икономика”: гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, shalamanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 505

 

Архив на учебните планове: