Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Митнически и данъчен контрол" / Мария Шопова от Агенция „Митници“ изнесе гост-лекция пред студентите от МП „Митнически и данъчен контрол“

   

17.04.2024

 

На 13 април 2024 г. в рамките на дисциплината „Бюджетно счетоводство“, водена от доц. д-р Илияна Анкова за магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“, беше изнесена гост-лекция от г-жа Мария Шопова - главен счетоводител на Агенция „Митници“.

Picture1

Студентите бяха запознати с особеностите на организацията на счетоводното отчитане на дейността на Агенция „Митници“. Г-жа Шопова представи примери за счетоводното третиране на специфични отчетни обекти.

Picture2

Разгледани бяха формата и съдържанието на касовия отчет и на счетоводния баланс, като бяха коментирани по-особените балансови статии.