Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Публикации с отворен достъп на проф. Иван Иванов за 2023 в областта на оптимизационните модели, теория на игрите и приложения (Списанията са индексирани в Web of Science и Scopus)

   

15.09.2022

 

Публикации с отворен достъп на проф. Иван Иванов за 2023 в областта на оптимизационните модели, теория на игрите и приложения (Списанията са индексирани в Web of Science и Scopus) :

 

Wang, C., Yang, H., Ivanov, I.G., Controlled Invariant Sets of Discrete-Time Linear Systems with Bounded Disturbances, Mathematics, 2023, 11(15), 3421, https://www.mdpi.com/2227-7390/11/15/3421

 

Lei, Y., Yang, H., Ivanov, I.G., Characterization of Positive Invariance of Quadratic Convex Sets for Discrete-Time Systems Using Optimization Approaches, Mathematics, 2023, 11(11), 2419, https://www.mdpi.com/2227-7390/11/11/2419

 

Drăgan, V., Ivanov, I.G., Popa, I.-L., A Game—Theoretic Model for a Stochastic Linear Quadratic Tracking Problem, Axioms, 2023, 12(1), 76, https://www.mdpi.com/2075-1680/12/1/76

 

Bagdasar, O., Chen, M., Drăgan, V., Ivanov, I.G., Popa, I.-L., On Horadam Sequences with Dense Orbits and Pseudo-Random Number Generators, Mathematics, 2023, 11(5), 1244, https://www.mdpi.com/2227-7390/11/5/1244

 

статия