Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Проф. д.м.н. Иван Иванов

   

 

IVAN GANCHEV IVANOV

Professor

 

Office:

125 Tzarigradsko chaussee blvd, bl. 3, room 511, tel.: +359 2 971 10 02 (511)

Sofia 1113, Bulgaria

DEPARTMENT of STATISTICS and ECONOMETRICS

Faculty of Economics and Business Administartion

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

e-mail: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

 

Teaching, Academic Courses

 

Research and Publications

 

  • Mathematical Economics - modeling economic processes,
    Leontieff input output model, solution the Markov chain models
  • Numerical analysis - spectral problems for block matrices, the
    solution of systems of linear equations and nonlinear matrix equations
  • Scientific Computation - effective algorithms for eigenvalues and
    algorithms for circulant block linear systems
  • Parallel algorithms

1. Applied Economics Publications (pdf)

2. Applied and Computational Mathematics Publications (pdf)

 

Ivan Ivanov Scopus’s publications:
http://www.hindawi.com/10742542

 

PhD students

Julia Dobreva (2007-2011) | Outline of the PhD thesis (in Bulgarian) (pdf)
dobreva_julia(at)abv.bg

Maria Gergova 2011-2015
Boryana Bogdanova (2010-2014)
Julia Dobreva (2007-2011)

 

Past PhD students

Vejdi Hasanov (2004)
Borislav Minchev (2004)

 

 

 

In Bulgarian:

Кратък адрес на тази страница: www.uni-sofia.bg/feba/ivanov

 

Тел.: (02) 4229 511

e-mail: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

 

Автобиография (pdf)

Публикации (pdf)

ResearchGate: Иван Иванов

 

Проф. дмн. Иван Иванов е защитил докторска степен по приложна математика през 1994 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2001 г. е на щатна преподавателска длъжност в Стопанския факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“ като доцент към катедра „Статистика и иконометрия“. През 2007 г. защитава докторска дисертация и получава научната степен „доктор на математическите науки“. От 2010 г. е професор към катедра „Статистика и иконометрия“ на факултета.

 

Сред неговите изследователски интереси са научни проблеми в областите на игровото моделиране, теория на матриците, оптимизационно моделиране, статистически методи и machine learning algorithms.