Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

 

 

Уважаеми студенти и членове на АСМБ-СУ,
По повод вашите въпроси към ръководството на Медицински факултет, даваме следните отговори:
1. Ще се изработят всички лекции и упражнения в пълен обем по нарочно изготвен учебен график, считано от 15.06.2020 г. Дистанционно обучение не се предвижда.
2. Семестърът, официалната, поправителната и ликвидационна сесии ще бъдат проведени след вдигане на извънредната епидемиологична обстановка.
3. При провеждане на учебните занятия ще се спазват строго всички препоръки на МЗ за спазване на социална дистанция, хигиена и дезинфекция.
4. За тази учебна година, по изключение, няма да се провеждат летните практики, предвидени по учебени планове.
5. Изработен е план за стажант-лекарите, които ще се запознаят с него след отпадане на извънредната епидемична обстановка. Не можем да се ангажираме с точни срокове във времето. Държавните изпити ще бъдат провеждани присъствено, при вземане на всички противоепидемиологични мерки. Стажант-лекарите ще завършат тогава, когато покрият всички критерии, необходими за получаване на диплома.
6. Уведомили сме чуждестранните студенти, че при възстановяване на учебните занятия от 01.06, респективно вече от 15.06, да бъдат в страната 14 дни преди началото на учебните занятия
7. Провеждането на кандидатстудентската кампания и изпити е проблем на ръководството на Софийския университет и не е от нашата компетентност.
Любовта към медицината ни свързва!
С цялото ни уважение: Ръководството на МФ
P.S. Почивайте сега, тъй като лятото ще е горещо!
Дати за държавен изпит  
ПЕДИАТРИЯ - 6 гр. на 03 юни 2020г. от 8,30ч., на 0 /нулев/ етаж фоайе до АГ.
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - 1 гр. на 09 юни 2020г. от 8,30 ч. II ет. фоайе КАРДИОЛОГИЯ
  - 2 гр. на 10 юни 2020 г. от 8,30 ч. II ет. фоайе КАРДИОЛОГИЯ
  - 7 гр. на 12 юни 2020г. от 8,30 ч. II ет. фоайе КАРДИОЛОГИЯ

Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула.

Във връзка с непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност - един от глобалните проблеми на съвременното общество, Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула. Целта на обучителната програма е лекарите и студентите по медицина, да получат допълнителна информация по проблема, както и начините за лечение на широк кръг заболявания, с прилагане на точните за всеки конкретен случай медикаменти, в най-подходящите за целта концентрации.

Повече информация

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“
Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“. Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2020 г., като и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро всяка.

 

Повече информация

FWIS 2020 Poster
   

Писмо от РЗИ Относно: Доброволци за работа с real-time PCR системи за изследване на проби за COVID-19 .

Заповед № 22/16.03.2020 г. от декана на МФ в изпълнение на заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

 

Телефон за Кандидат студентска кампания 2020 / 2021 за специалности Медицина, Медицински сестри и Медицинска рехабилитация : 02 / 9308 400

 

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

15 години Българска Асоциация по Клинична имунология, която ще се проведе от 06 до 08 ноември 2020 г. в хотел Хилтън, София

Повече информация

 

Студентски електронни анкетни карти за качеството на образователния процес в отделните дисциплини Краен срок: 14 февруари 2020 г.

Ръководство за попълване на електронните анкетни карти

 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

МФ Стара сграда
МФ Нова сграда
 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“
Разпис I курс медици летен 2019-2020 Разпис II курс медици летен 2019-2020
Разпис III курс медици летен 2019-2020 Разпис IV курс медици летен 2019-2020
Разпис V курс медици летен 2019-2020  
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицина на Английски“
I course Summer 2019-2020 II course Summer 2019-2020
III course Summer 2019-2020 IV course Summer 2019-2020
V course Summer 2019-2020  
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"
MРE - I курс - летен 2019-2020 MРE - II курс - летен 2019-2020 MРE - III курс - летен 2019-2020
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицинска сестра“
MС - I курс - летен 2019-2020 MС - II курс - летен 2019-2020 MС - III курс - летен 2019-2020
Разпределение на упражнения по хирургия
 
Заповед за назначаване на комисия за провеждане на държавни изпити на студентите по специалност "Медицинска сестра" на втора държавна сесия за учебната 2018 / 2019 г.
 
Държавен стаж на 6 ти курс медицина
Списък на студентите I курс – учебна 2019/2020г
Списък на III курс

 

 

Разписи за 2019/2020 академична година, държавни изпити:

Разписи за 2018/2019 академична година, държавни изпити: