Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по ПН 2.2, Средновековна обща история (Западният модел на управление в Егея – франки и венецианци (XIII - XV век), об. в ДВ, бр. 65/28.07.2023

   

Кандидат: гл. ас. д-р Никола Романов Дюлгеров

 

Председател на научното жури: Проф. д-р Ивайла Любомирова Попова- ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”

 

· Резюмета на рецензираните публикации

Рецензии:

Становища:

Второто заседание на научното жури ще се проведе на 15 декември 2023 г. от 13.00 часа в каб. 39.