Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Гергана Алексиева, съвременна обща история

   

Приемно време:
вторник 15.00-17.00 в каб. 29

 

Телефон: (02) 9308/ 231

E-mail: ggaleksiev@uni-sofia.bg

Адрес:

Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Aleksieva

Биографични данни:

 • 1995 г. - средно образование в 30-то СОУ „Братя Миладинови“, гр. София
 • Ноември 2000 г. – магистър по история в ИФ на СУ „СВ. Кл. Охридски“
 • Март 2002 – февруари 2005 г. – докторантка към катедра „Нова и съвременна история“ в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“; тема на дисертацията: „Демократизацията на Испания и изграждане на автономните общности в Испания (1977-1985 г.)“
 • Януари 2006 г. – доктор по история
 • От април 2007 г. – асистент към катедра „Нова и съвременна история“, ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
 • От април 2015 г. - доцент катедра „Нова и съвременна история“, ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Специализации:

 • 1999-2001 г. Специализация „Международни отношения“ към Център за образователни услуги, СУ „Св. Кл. Охридски“

Членство в научни организации:

 • Българско историческо дружество

Проекти:

 • Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, член на Издателския съвет

Научни интереси:

 • История на Испания през 20 век, История на Латинска Америка през съвременната епоха, регионализъм и федерализъм, международни отношения след Първата световна война, теория и практика на популистките движения

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 • Перонизмът: политика и идеология. В. Т., 2014

Съставителство:

 1. История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов. С, 2008
 2. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Дин Димитър Сирков. С., 2010

Статии:

 1. Две гледни точки за спасението на Испания. – В: „Кюстендилски четения 2003-2004“, Кюстендил, 2006, стр. 61-69
 2. Регионалният въпрос в началото на прехода към демокрация в Испания. Минало, бр. 4, 2006, стр. 55-66
 3. Пътят към 23 F. Списание Анамнеса, Год. 2, 2007, кн. 1, ISSN 1312-9295, стр. 134-154
 4. 23 F – последното военно предизвикателство срещу испанската демокрация. Списание Анамнеса, Год. 3, 2008, кн. 2, ISSN 1312-9295, стр. 186-205
 5. Митът за един принц. - В: История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Дин. Драгомир Драганов. С, 2008, стр. 229-240
 6. Испания и Каталуня: възможното съжителство. – В: Етноси и съжителство в европейската история. Кюстендилски четения 2005-2006. С, 2009, стр. 261-270
 7. Монархията в криза: политическият обрат в Испания (1930-1931 г.). - В: България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Дин Димитър Сирков. С., 2010, стр. 126-136
 8. Баският национализъм между мира и конфликтите. Годишник на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март 2006. С., 2011, стр. 174-181 http://lib.sudigital.org/record
 9. Дейността на Ева Перон като първа дама. - В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Д-р Искра Баева. С., 2011, стр. 80-90
 10. Испания и обединяваща се Европа през 60-те години. – В: Интеграционните процеси през 60-те години на XX век. С., 2013, стр. 110-122
 11. Уроците на популизма (по примера на хуан Перон). В: Латинска Америка в глобалния свят. Опитът за България. (Международна конференция в ЮЗУ "Н. Рилски"). Благоевград, 2016, стр. 61-69