Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Администрация / Отдел "Студенти"

   
Инспектор
бакалавърска степен

Каб. 9

тел: 02/9308487

Евелин Василева, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“, evelinh@uni-sofia.bg

Росица Филатова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“, rfilatova@uni-sofia.bg

Каб. 10

тел. 02/9308226

Ани Николова, инспектор „Учебна дейност“, катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“, „Радио и телевизия“, aivanovan@uni-sofia.bg

 

Каб. 32

Таня Димитрова, инспектор „Учебна дейност“, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, tanjagd@uni-sofia.bg

тел. 02/9308202

Милена Банова, инспектор „Учебна дейност“, график за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“, mibanova@uni-sofia.bg

Инспектор
магистърска степен

Каб. 11

тел. 02/9819409

Христиана Владова, инспектор „Учебна дейност“, ОКС „магистър“, hvladova@uni-sofia.bg

Главен инспектор администрация
и ОНС „доктор“

Каб. 11

Мариела Николова, mmnikolova@uni-sofia.bg

Приемно време 10 - 12, 13 - 15 ч.