Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / СТИПЕНДИИ НА КИТАЙСКИЯ ПОСЛАНИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК В СУ

   

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА КИТАЙСКИЯ ПОСЛАНИК

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК

В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

 

 

Общи условия на програмата:

СУ „Св. Климент Охридски“ и Посолството на Китайската народна република в РБългария съвместно провеждат програма за студентски стипендии, по която ще бъдат отпуснати 9 стипендии по 1000 лв. за учебната 2023/2024 година.

  • Целта на програмата е да стимулира отличните постижения в обучението по специалности с китайски език и да подкрепи студенти с икономически трудности.
  • В конкурса за стипендии могат да участват студенти от 2, 3 и 4 курс на БП „Китаистика“ и БП „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ - модул Китай, както и студенти от МП „Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език“.
  • Студенти, които са получили стипендия по същата програма за предходната учебна година, не могат да участват в конкурса за стипендии за 2023-2024 г.
  • Класирането ще се извършва по успех, като приоритетно ще бъдат разглеждани кандидати със среден месечен доход на член от семейството под 800 лв. за предходната календарна година.

 

Документи за кандидатстване:

Кандидатите за стипендии трябва да предоставят следните документи:

Формуляр за кандидатстване и декларация за лични данни;

  • Лична обосновка за кандидатстване в конкурса за стипендии (в свободен текст);
  • Уверение от отдел „Студенти“ за общия успех на кандидата и успеха по Практически китайски език от предходната година.

 

Срокове и начин на кандидатстване:

  • Срок за подаване на документите в електронен вид: 20.03.2024 г.
  • Одобрените по документи кандидати се явяват на събеседване и при необходимост представят допълнителни справки за доходи.
  • Срокът за провеждане на събеседване след първия етап на класиране ще бъде обявен допълнително на одобрените участници.
  • Кандидатите изпращат необходимите документи в електронен вид на адрес: d.chakarska@uni-sofia.bg.

 

За справка: тел.: 028293782, имейл адрес: d.chakarska@uni-sofia.bg