Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / "Нищо ново под слънцето и в същото време – нещо ново под слънцето"

   

"Нищо ново под слънцето и в същото време – нещо ново под слънцето"

 

 

Проф. дфн Анастас Герджиков – заместник-ректор по акредитация и следакредитационен контрол, откри представянето на книгата „Политическата мисъл на европейското „минало” и се обърна към колегите с думите, че са надхвърлили рамките не само на факултетната дейност, но и на академичната общност.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии – доц. дфн Петя Янева, поздрави авторите на научните трудове, за това че пряката изследователска работа на преподавателите е представена пред по-широка аудитория, част от която студентска, а именно това рядко се случва в наши дни – актуални изследвания да намерят незабавна реализация в аудитория. Според нея книгата „Политическата мисъл на европейското „минало” е полезна за широката общественост, защото дава друга гледна точка към нашата съвременност и показва колко са важни нашите корени – „Нищо ново под слънцето и в същото време – нещо ново под слънцето”.

 

„…едно устройство е демокрация, в случай че свободните и бедните са повече и държат властта, а олигархия, е, в случай че управляват богатите и знатните, които са малцина.”

Из „Политическата мисъл на европейското „минало”

 

 

 

 

 

 

 

 

първоизточник