Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конспекти за държавни изпити - 2022г.

   

 

Специалност „Португалска филология"
програма за държавен изпит
- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.
Специалност „Испанска филология"
програма за държавен изпит
- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.

Формат на държавен изпит на

"Англицистика и Американистика"

- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.

Специалност „Немска филология с изб.модул

Скандинавски езици", програма за държавен изпит

- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.

Формат на държавен изпит на

"Новогръцка филология"

- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.
Специалност „Класическа филология"
програма за държавен изпит
- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.
Специалност " Френска филология"
програма за държавен изпит
- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.
Специалност " Италианска филология"
програма за държавен изпит
ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.

- История и култура на Италия

- Италианска литература

- Морфосинтаксис

Специалност " Скандинаистика "
програма за държавен изпит
- ОКС „Бакалавър“, уч. 2021/2022 г.