Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатстване за стипендии от Фондация „А. С. ОНАСИС“ за студентите от специалност Новогръцка филология за уч.2023/2024 уч. година

   

Кандидатстване за стипендии от Фондация „А. С. ОНАСИС“ за студентите от специалност Новогръцка филология за уч.2023/2024 уч. година

 

Студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс на бакалавърската програма на специалност „Новогръцка филология“ имат възможност да кандидатстват за еднократна стипендия за висок успех, предоставена от фондация „Александрос С. Онасис“, възлизаща на 600 лева.

 

За стипендиите могат да кандидатстват студенти, които отговарят на следните условия:

1. Записани са в редовна форма на обучение (държавна поръчка или платено обучение) в специалност „Новогръцка филология“.

2. Положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на настоящата учебна година и имат среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от много добър 5.00.

3. Допълнително предимство е участието в художествено-творчески и научни прояви (посочени са в Правилника и във формуляра за кандидатстване). Дейностите и специалните постижения в областта на новогръцкия език, литература и култура извън учебната програма на специалността носят на кандидатите допълнителни стотни, които се добавят към успеха им при изчисляване на общия бал.

Ще бъдат присъдени по една стипендия съответно за 2-ри, 3-ти и 4-ти курс.

Желаещите да кандидатстват трябва да депозират документите си ( формуляр-заявление , уверение за успех от предходните 2 семестъра и други, които доказват дейности, носещи допълнителни стотни) най-късно до 21 ноември 2023 г. (вторник) при инспектора по учебната дейност на Катедрата по класическа филология (каб. 211 – отдел „Студенти“ в Ректората).

За допълнителни въпроси и съдействие можете да се обръщате към ас. Анна Лазарова (a.lazarova@uni-sofia.bg) или гл.ас.д-р Ирина Стрикова (i.strikova@uni-sofia.bg) .

 

Желаем ви успех!