Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 г.

   

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 г.

 

  1. Изпитът по западен език ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО по график. Всеки докторант се явява на предварително подготвен текст (100 стр. оригинален текст по специалността).
  2. ОНЛАЙН чрез платформа МУДЪЛ ще се явят само чуждестранните кандидат-докторанти. До онлайн изпитване могат да бъдат допуснати и кандидати, при които поради обективни обстоятелства, свързани с епидемичната обстановка, не могат да се явят присъствено. За целта изпращат на Ива Кьосева на имейл i.kiosseva@uni-sofia.bg в срок до 03.06.2021 г. писмено заявление в свободен текст, като прилагат документ, удостоверяващ наличието на гореспоменатото обстоятелство.
  3. На кандидат-докторантите, които ще се явяват онлайн, ще бъде изпратен линк за електронната платформа Мудъл, както и потребителско име и парола, Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита. Кандидат-докторантите, които ще се явяват присъствено, ще получат по имейл час и място на явяване на изпита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 Г.

 

Изпитът по западен език ще се проведе както следва:

 

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І комисия – 241 ауд., Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 10.00 ч.

ІІ комисия – 243 ауд. Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 10.00 ч.

ІІІ комисия – 247 ауд., Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 10.00 ч.

  • НЕМСКИ ЕЗИК – 173 ауд. Ректорат

Изпитът ще се проведе на 11 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 13.00 ч.

  • ФРЕНСКИ ЕЗИК – 165 ауд. Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 09.00 ч.

  • ИСПАНСКИ ЕЗИК – ІІІ Фонетичен кабинет Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 12.00 ч.

  • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК . 179 каб., Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 11.30 ч.

 

След провеждане на присъствения изпит всеки кандидат-докторант ще получи индивидуален протокол, който трябва да подпечата при г-жа Ива Кьосева в ауд. 255 на ІІ етаж, Северно крило, след което да занесе протокола си в срок до 14 юни 2021 г. на инспектор „Докторанти“ във факултета, към който кандидатства. Това е абсолютно необходимо за комплектоване на документацията на всеки кандидат, за да може той да бъде гласуван на Факултетен съвет и зачислен. На тези, които се явяват онлайн, ще бъдат издадени протоколи, които служебно ще бъдат изпратени във факултетите.