Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 г.

   

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 г.

 

  1. Заявления ( ОБРАЗЕЦ ) / Application form /за провеждане на докторантски минимум по ЗАПАДЕН ЕЗИК се подават САМО ОНЛАЙН на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg до 31.05.2021.
  2. Изпитът по западен език ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО по график. Всеки докторант се явява на предварително подготвен текст (150 стр. оригинален текст по специалността).
  3. ОНЛАЙН чрез платформа МУДЪЛ ще се явят само чуждестранните докторанти. До онлайн изпитване могат да бъдат допуснати и кандидати, при които поради обективни обстоятелства, свързани с епидемичната обстановка, не могат да се явят присъствено. За целта изпращат на Ива Кьосева на имейл i.kiosseva@uni-sofia.bg в срок до 03.06.2021 г. писмено заявление в свободен текст, като прилагат документ, удостоверяващ наличието на гореспоменатото обстоятелство.
  4. Докторантите, които ще се явяват онлайн, ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита. Докторантите, които ще се явяват присъствено, ще получат на посочения в Заявлението имейл час и място на явяване за изпита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК НА ДОКТОРАНТИ – ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

 

 

Изпитът по западен език ще се проведе както следва:

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І комисия – 241 ауд., Ректорат

Изпитът ще се проведе на 11 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 10.00 ч.

ІІ комисия – 243 ауд. Ректорат

Изпитът ще се проведе на 11 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 10.00 ч.

ІІІ комисия – 247 ауд., Ректорат

Изпитът ще се проведе на 11 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 10.00 ч.

 

НЕМСКИ ЕЗИК – 173 ауд. Ректорат

Изпитът ще се проведе на 11 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 13.00 ч.

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 165 ауд. Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 09.00 ч.

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – ІІІ Фонетичен кабинет Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 12.00 ч.

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК . 179 каб., Ректорат

Изпитът ще се проведе на 10 юни 2021 г. по предварително изготвен график от 11.30 ч.