Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

   

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – поправителна сесия - 11 септември 2023 г.

 

 

  • ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА!!!
  • ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
  • Молби за явяване на държавен изпит се подават до 01 септември (петък) в отдел Студенти – 211 стая - партер, Ректорат. За специалностите от Центъра за източни езици и култури – стая 17, 2 етаж, сградата на ЦИЕК на бул. Тодор Александров 79.

 

 

 

РЕКТОРАТ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

 

Английска филология

 

 

11 септември 2023 г.,

 

09.00 ч. – писмен I част,

 

14.00 ч. – писмен II част

 

 

 

 

243 аудитория

 

 

 

 

 

243 аудитори

Немска филология

ГРАФИК

 

 

Дати за показ на писмените работи:
- Немска филология- 14.09.2023, четвъртък, 11.00-12.00ч. , в 169 к.
- Скандинавистика- 14.09.2023, четвъртък, 11.00-12.00ч. , в 163 к.

 

11 септември 2023 г. 09.00 ч. – писмен

11 септември, 14.00 ч.

 

Писмен – 241 аудитория

Устен – 173 аудитория и 169 аудитория

 

 

 

 

Скандинавистика

 

 

11 септември 2023 г. 09.00 ч. - писмен,

 

12 септември 2023 г., 9.30 ч. - устен

 

 

Писмен – 241 аудитория

 

 

 

Устен – 180 кабине

Френска филология

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

12 септември 2023 г., 09.00 ч. – устен

 

 

Писмен – 186 зала

 

Устен – 186 зала

 

 

 

 

 

 

Италианска филология

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен,

 

12 септември 2023 г., 09.00 ч. – устен

 

 

Писмен – 184 аудитория

 

 

 

Устен – 179 каб.

 

 

 

 

Румънска филология

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен,

 

11 септември 2023 г., 14.00 ч. – устен

 

 

Писмен – 184 аудитория

 

 

 

Устен – 190 каб.

 

 

 

 

Испанска филология

 

 

11 септември 2023 г. 09.00 ч. – писмен

 

 

Писмен – 185 аудитория

 

 

 

 

 

 

Португалска филология

 

 

11 септември 2023 г. 09.00 ч. – писмен

 

12 септември 2023 г. устен изпит 09.00 ч.

 

 

Писмен – V фонетичен кабинет

 

 

 

Устен – V фонетичен кабинет

 

 

 

 

 

 

Класическа филология

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

11 септември 2023 г., 16.00 ч. – устен

 

 

Писмен – 187 аудитория

 

 

 

Устен – 187 каб.

 

 

 

 

Новогръцка филология

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

11 септември 2023 г., 14.00 ч. – устен

 

 

Писмен – III фонетичен каб.

 

 

 

Устен – 176 аудитория

 

 

 

 

Унгарска филология

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

 

 

11 септември 2023 г., 14.00 ч. – устен

 

 

Писмен – III блок

 

 

 

Устен – III блок

Африканистика

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен (английски език)

 

12 септември 2023 г.

09.00 ч. – писмен (френски език)

 

 

12 септември 2023 г.

09.00 ч. – писмен (португалски език)

 

 

 

13 септември 2023 г., 9.00 ч. – устен за всички езици

 

247 аудитория

 

 

 

165 аудитория

 

 

 

 

 

233 аудитория

 

 

 

 

165 аудитория

 

 

 

 

Бинарни специалности

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

 

247 аудитория

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

 

Арабистика

 

 

11.09.2023 г. от 09.00 ч. писмен изпит

 

12.09.2023 г. от 14.00 ч. устен изпит

 

 

Писмен – зала 3А

 

 

 

Устен – зала 3А, зала 3Б и зала 3В

 

 

Китаистика

 

 

11 септември 2023 г., 09.00 ч. - писмен,

 

12 септември 2023 г., 10.00 ч. - устен

 

 

 

 

Писмен –зала „Китаистика“

 

Устен – зала „Китаистика“

 

 

Японистика

 

11 септември 2023 г., 08.00 ч. - писмен

 

11 септември 2023 г., 14.00 ч.- устен

 

Писмен – зала 24

 

 

Устен – зала 24

 

 

Тюркология

 

 

12.09.2023 г. от 08.00 ч. -писмен изпит
11.09.2023 г. от 10.00 ч. - устен изпит

 

 

Писмен – зала 25

 

 

 

Устен – каб. 16

 

 

Индология

 

 

11.09.2023 г. от 09.00 ч -писмен изпит

 

12.09.2023 г. от 10.00 ч. - устен изпит

 

 

Писмен – зала 20

 

 

 

Устен – зала 20

 

 

Иранистика

 

 

11.09.2023 г. от 09.00 ч. писмен изпит:
12.09.2023 г. от 10.00 ч. устен изпит

 

 

Писмен – каб. 14

 

 

 

Устен – каб. 14

 

 

Арменистика и кавказология

 

 

11.09.2023 г. от 09.00 ч. писмен изпит

 

11.09.2023 г. от 14.00 ч. устен изпит

 

 

Писмен – зала 34

 

 

 

Устен – зала 34

 

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

11 септември 2023 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа

 

 

 

 

Зала „Проф. Емил Боев“

 

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

12 септември 2023 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа

 

 

Зала „Проф. Емил Боев“