Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФКНФ 2022-2023 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

2022-2023 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

 

 

 

 

24 – 28 октомври 2022 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

16 декември 2022 г.

 

 

Общо събрание на ФКНФ

 

 

03 - 07 април 2023 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

18 май 2023 г.

 

 

Промоция за връчване на дипломите за висше образование

 

 

19 май 2023 г.

 

 

 

 

Двадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

 

3 – 7 юли 2023 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

10 юли 2023 г.

 

 

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

 

Устни държавни изпити

 

 

1 септември – 14 септември 2023 г.

 

 

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

 

11 септември 2023 г.

 

12 септември 2023 г.

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

Устни държавни изпити – поправителна сесия

 

 

От 15 до 19 септември 2023 г.

 

 

Провеждане на интервюта за магистри