Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Тюркология и алтаистика / Преподаватели

   

Катедра по Тюркология и алтаистика

Проф. д-р Ирина Саръиванова,
Ръководител на катедрата
странознание – Турция, османски език, стара турска литература, турски фолклор, съвременна турска литература, нова турска литература, увод в теорията и практиката на превода
Проф. д-р Милена Йорданова увод в алтайското и тюркското езикознание, съвременен турски език – лексикология, турска диалектология, съвременен турски език фонетика и фонология, сравнителна граматика на тюркските езици, съвременен турски език морфология на глагола
Ас. Денислава Ковачева турски език практически курс, увод в теорията и практиката на превода, история и историческа граматика на турския език
Ас. Диана Монева-Павлова турски език практически курс
Даниела Трифонова,
изследовател 1 ниво
турски език практически курс, съвременна турска литература, нова турска литература, функционален турски език, филмов превод
София Шигаева-Митреска,
изследовател 1 ниво
азербайджански език, мултикултурализъм в Азербайджан, литература на Азербайджан