Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Иван Свиняров

   
Свиняров

Име, фамилия: Иван Свиняров

Бакалавърска програма: Химия – направление: Органична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2005-2010 г.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2010-2011 г.

Докторска степен: направление 4.2 Химически науки (Органична химия).

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Софийски университет “Св. Климент Oхридски”, Факултет по химия и фармация, Катедра по органична химия и фармакогнозия, доцент в научно направление 7.3 Фармация (Фармакогнозия). Титуляр на двусеместриален курс по Фармакогнозия за магистър фармацевти и задължителен курс по Фармакогнозия в магистърска програма Медицинска химия. Организиране и провеждане на Учебна практика по фармакогнизия за магистър фармацевти.

Обучението в ФХФ ви научи на: Организираност, последователност, аналитично мислене и ми даде възможност да открия работата, в която постоянно мога да уча нови неща докато се забавлявам!

На следващите студенти в специалността препоръчвам: Един от любимите ми цитати на Тери Пратчет е “Най-бързият начин да стигнеш някъде е вече да си там.”, но истината е, че пътят които се извървява до целта, често е пъти по-важен от самата нея!