Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Е-ресурси за преподаватели и студенти

   

Научно-изследователски портал на СУ

https://research.uni-sofia.bg/

д-р Савина Кирилова

Администратор на системата за Факултета по химия и фармация

E-mail за контакти: S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

 

Система за управление на студентската информация, СУСИ

https://susi.uni-sofia.bg/ISSU/forms/Login.aspx

 

Система за електронно обучение, MOODLE

https://elearn.uni-sofia.bg/

 

Информационна система за научната дейност "Авторите"

д-р Савина Кирилова

Администратор на системата за Факултета по химия и фармация

E-mail за контакти: S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

 

Електронна система за научноизследователските проекти на СУ

http://projects.uni-sofia.bg/

 

Електронна поща

https://mbox.chem.uni-sofia.bg/

 

Електронна поща - студенти

https://email.uni-sofia.bg/

 

Лицензи Microsoft Office 365 за продукти и услуги

Указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

 

Облачно пространство

https://mbox.chem.uni-sofia.bg/owncloud/index.php/login

 

Персонални сертификати за отдалечен достъп с електронен подпис за СУ