Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО за всички студенти от ОКС "бакалавър", които желаят да разработват дипломни работи през уч. 2021/2022 год.

   

 

Уважаеми колеги,

Тези от вас, които желаят да разработват и защитят дипломни работи през учебната 2021/2022 година трябва да отговарят на условията, поставени в ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР" СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА .

 

Срок за подаване на заявления от студентите за допускане до разработване на дипломни работи – от 18.10 до 17.12.2021 г.

До разработване на дипломни работи, съгласно приетата Административна процедура, се допускат студенти с успешно положени изпити от предходните три (за студенти редовна форма на обучение) или четири (за студенти задочна форма на обучение) учебни години, със среден успех поне Много добър 4,50. Студенти с успешно положени изпити, но със среден успех между Добър 4,00 и Много добър 4,50 могат да бъдат допуснати до разработване на дипломни работи с решение на Факултетния съвет.

 

Необходими документи:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до разработване на дипломна работа (подписано, сканирано в pdf формат);
  • автобиография;
  • допълнителни документи ( ако има такива);
  • доклад, препис-извлечение от протокола на заседанието на катедрения съвет;
  • анотация на бъдещата дипломна работа.

 

Документите подписани и във формат pdf се подават електронно към инспектора от отдел Студенти в по-горе посочения срок.

Защити на дипломни работи:

Първа сесия – 13 и 14 юли 2022 г.

  • 13.07.2022 г. – специалности Молекулярна биология, Биотехнологии и Екология и опазване на околната среда.
  • 14.07.2022 г. – специалности Биомениджмънт и устойчиво развитие, Агробиотехнологии, Биология, Биология и английски език, Биология и химия, География и биология.

 

Втора сесия – 08 и 09 септември 2022 г.

  • 08.09.2022 г. – специалности Молекулярна биология, Биотехнологии и Екология и опазване на околната среда.
  • 09.09.2022 г. – специалности Биомениджмънт и устойчиво развитие, Агробиотехнологии, Биология, Биология и английски език, Биология и химия, География и биология.