Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и приложна хидробиология / Преподаватели / проф. дбн Яна Топалова

   

каб. 132
тел. 02 8167 289
е-mail: ytopalova@uni-sofia.bg

 

YT
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра Обща и приложна хидробиология, бул. Драган Цанков 8, 1164 София, България
 

Публикации 2012-2016 г.