Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биохимия / Преподаватели / доц. д-р Ивелин Панчев

   

лаб. 209
тел: 02 8167 397
е-mail: ijpanchev@biofac.uni-sofia.bg

 

Образование:

СУ "Св. Климент Охридски", "Биохимия и микробиология", 1991

Научни степени и звания:

СУ "Св. Климент Охридски", "доктор", 1997,

СУ "Св. Климент Охридски", "главен асистент", 2002

СУ "Св. Климент Охридски", "доцент", 2011

Области на професионален интерес:

растителна молекулярна биология, растителни биотехнологии

Членство в научни организации:

СУБ

Специализации и работа в чужбина:

Великобритания, Израел, Индия

Основни публикации през последните 5 години

Pantchev et al. (2004) Integrase facilitates the transient expression of LTR-flanked uidA gene in immature wheat embryos. Eur J Biochem 271(S1):P1.2-03

Tchorbadjieva et al. (2005) Monoclonal antibody against a cell wall marker protein for embryogenic potential of Dactylis glomerata L. suspension cultures Planta 222(5):811-819

Tchorbadjieva et al. (2006) Secretion of a chitinase-like protein in embryogenic suspension cultures of Dactylis glomerata L. Biologia Plantarum 50(1):142-145

Изследователска работа

Оптимизиране на методите за растителна трансформация с цел повишаване ефективността, а също така и за постигане на насочена интеграция.