Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Стажантски програми и свободни позиции в Софийска вода АД

   

Софийска вода АД организира платени стажантски програми, с които цели да ориентира кариерно и да обучава студенти или току-що завършили млади специалисти в различни професионални области.

  • Стажант с профил биология за Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК)
  • Стажант с профил химия за Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК)

Други позиции, които могат да бъдат разгледани и да се кандидатства по тях:

 

Обявени свободни позиции:

За повече информация:
Весела Василева
mailto:vvasileva@sofiyskavoda.bg;
Мениджър „Анализ, планиране и подбор“
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Адрес: бул. Цар Борис III №159/ Бизнес Център Интерпред/ 1618 София
Софийска вода АД

www.sofiyskavoda.bg