Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Кариерни възможности - NASEKOMO

   
Nasekomo_blue_logo

 

БИОЛОГ ЦЕНТЪР ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ

За компанията:

Nasekomo използва невероятните биологични способности на насекомите да превръщат органични отпадъци в храна за животни. По този начин ние правим света ни по-ефективен и устойчив.

Ние помагаме на планетата ни като намаляваме хранителните отпадъци, емисиите на вредни газове, както и изразходването на вече оскъдни природни ресурси като вода, обработваема земя и дива риба в моретата ни.

Търсим нов член за нашия екип, който да се присъедини към мисията ни да създаден по-добро бъдеще за всички на позицията:

 

БИОЛОГ ЦЕНТЪР ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ

Отговорности:

• Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения като анализира отчетените резултати.

• Осъществява контрол на поддържаните условия в производствените помещения на центъра за размножаване – относителна влажност и температура.

• Отговаря за вземането на проби, извършването на необходимите измервания и коректното и отговорно въвеждане на данни.

• Организира ежедневния поток от материали и проби между отделите.

• Извършва ежедневен мониторинг/контрол на всички етапи от жизнения цикъл на животните и качеството на използвания фураж.

• Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

• Допринасяне за постигането на стратегическите и оперативни цели на компанията.

• Участва във вътрешно-фирмени проекти, касаещи подобряване и развитие на производството и осигуряване на качеството в него.

Изисквания:

• Завършено висше образование в областта на биологията, генетиката, биотехнологиите или друга релевантна специалност.

• Добро ниво на владеене на английски език.

• Добра компютърна грамотност.

• Организационни и комуникативни умения.

• Внимание към детайла и резултатно-ориентиран подход.

• Ентусиазъм, позитивно мислене и мотивация.

• Проактивност, способност за приоритизиране и планиране.

• Високо чувство за отговорност и дисциплинираност.

Качества на подходящия кандидат:

• Упоритост при справяне с предизвикателства.

• Точност и прецизност.

• Организационни способности и внимание към детайлите.

• Позитивност.

• Желание да подобри света.

• Интерес към „зелени“ решения.

Ние предлагаме:

• Сигурна работа, трудов договор и осигуровки.

• Възможност за професионално развитие и реализация.

• Ваучери за храна.

• Допълнително здравно осигуряване.

• Администриране на Мултиспорт карти.

• Работно облекло.

• Бонус "Препоръчай приятел" по утвърдени фирмени правила.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография на имейл адрес: vesela.georgieva@nasekomo.life или се обадете на тел. 088 2 433 581.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която доброволно представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Задължаваме се да я използваме единствено за целите на подбора.

ЛАБОРАНТ БИОЛОГ

За компанията:

Nasekomo използва невероятните биологични способности на насекомите да превръщат органични отпадъци в храна за животни. По този начин ние правим света ни по-ефективен и устойчив.

Ние помагаме на планетата ни като намаляваме хранителните отпадъци, емисиите на вредни газове, както и изразходването на вече оскъдни природни ресурси като вода, обработваема земя и дива риба в моретата ни.

Търсим нов член за нашия екип, който да се присъедини към мисията ни да създаден по-добро бъдеще за всички на позицията:

 

ЛАБОРАНТ БИОЛОГ

Отговорности:

Лаборант биолог в Nasekomo е отговорен за изпълнението на всички технологични измервания, свързани с отглеждането на насекоми. Конкретни задължения:

• Работи съгласно установените стандарти на фирмата и следи за изпълнението на Процедурите и Добрите Производствени Практики (ДПП).

• Спазва лабораторните инструкции за методите за анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията.

• Отразява всички резултати от извършените анализи в съответната база данни.

• Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения като анализира отчетените резултати.

• Участва в поддържането на Системите за управление на качеството и безопасността, като води редовно и точно необходимата документация и записи.

• Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

• Допринася за постигането на стратегическите и оперативни цели на компанията.

Изисквания:

• Завършено средно специално или висше образование в областта на биологията, биотехнологиите или друга релевантна специалност за дейността.

• Предишен опит на сходна позиция се счита за предимство.

• Добра компютърна грамотност.

• Добро ниво на владеене на английски език.

• Проактивност, способност за приоритизиране и планиране.

• Високо чувство за отговорност и дисциплинираност.

Качества на подходящия кандидат:

• Упоритост при справяне с предизвикателства.

• Точност и прецизност.

• Желание и умение да работи в екип.

• Позитивност.

• Желание да подобри света.

• Интерес към „зелени“ решения.

Ние предлагаме:

• Сигурна работа, трудов договор и осигуровки.

• Възможност за професионално развитие и реализиация.

• Ваучери за храна.

• Допълнително здравно осигуряване.

• Администриране на Мултиспорт карти.

• Работно облекло.

• Бонус "Препоръчай приятел" по утвърдени фирмени правила.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография на имейл адрес: vesela.georgieva@nasekomo.life или се обадете на тел. 088 2 433 581.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която доброволно представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Задължаваме се да я използваме единствено за целите на подбора.